Sanse- og mosjonshage

I samarbeid med

På Hegratunet dagsenter har de laget sansehage og tursti, det har ført til et skjerpet konkurranseinnstinkt hos brukerne. Foto: Fableaktiv/NRK
Video: Fabelaktiv/NRK

Video: Fabelaktiv/NRK

Sluttrapport

Bakgrunn

Lage en mosjon-sansehage for beboere på Hegratunet. Et bosted for eldre(70-95 år)som er forholdsvis friske.

Oppsummering

Stjørdal Kommune har satset på hjemmebaserte helsetjenester. Dette har resultert i nedgang av beboere på Hegratunet. Styret i Hegratunet så seg nødt til å avvikle fra 1 mai 2015. Det arbeides videre med hva bygningsmassen skal brukes til. Vi er fryktelig lei oss for dette. All arbeidsinnsats har vært på dugnad. Noe som har gledet beboere og pårørende.

Prosjektgjennomføring

Lage gangvei rundt byggningsmassen (150m)gjennomført. Beplantning -bærbusker prydbusker(gjennomført) Bygge Pavliong for å sitte ute -grille ha utearrangement også gjennomført.

Resultater

Mosjonsplass(anlegg rundt paviljong) med krydder og bær planter, drivhus ikke gjennomført da dette skulle gjøres våren 2015 .

Antall personer i målgruppen

30

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Heidrun Kringen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Sanse- og mosjonshage
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Styret i Hegratunet
Beløp Bevilget
2014: kr 200 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet