Sansehage Høvåg Bo- og Aktivitetssenter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.

Det er Lillesand kommune som eier sykehjemmet, som på folkemunn blir kalt Høvågheimen.
Vi var en del i bygda som så at pasientene trengte en uteplass og et sted hvor det kunne vekke og inspisere deres sanser, og hvor de besøkende kunne ta dem med seg ut. Her kom tanken om en Sansehage.

2.

Målsetting med prosjektet er å få folk ut , skape gode opplevelser og møte med noe kjent. Et sted hvor de sammen med familie og kjente kan skape gode sosialt samvær eller pust i bakken. Dette kan også hjelpe til å skape dugnadsånd og en menigsfylt sak.

3.

Målgruppen er Høvågheimens beboere, i dag bor det 10 langtidspasienter, 5 aldersdemente, 3 rehabilitering og korttid, der er 17 omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet. Dementavdelingen vil bli utbygd i løpet av årene 2008-2010.

4.

Sansehagen er et lett tilgjengelig uteområde, som demper uro og

gir pasientene gode opplevelser. Hagen er et sted for menneskelig impulser og aktivitet.

5.

Prosjektet begynte den 24.09.07 med planlegging og diverse grunnarbeider. Vi monterte hønsehus og gare, bekk med dam ble påbegynt ble og videreført i 2008. Det vil bli anlagt sitteplasser og gangveier for rullator og rullestoler.
I 2009 vil det resterende bli bygd så som lysthus og beplantning.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0386.pdf

Prosjektleder/forsker

Maud Brit Unni Torstensen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Sansehage Høvåg Bo- og Aktivitetssenter
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2009: kr 50 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
22.06.2009
Status
Avsluttet