Sansehagen i Vestre Slidre

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Det å etablere en sansehage ved sjukeheimer har vært aktuelt mange steder de siste årene. Tanken har vært å stimulere pasienter, og spesielt de med demens, via sansene, lukt, syn, føle/kjenne, lytte og smake. Det er en klar oppfatning at en sansehage kan gi gode opplevelser, og dessuten skape ro for den enkelte og i avdelingen. På denne bakgrunn ble arbeidet satt i gang ved Vestre Slidre Sjukeheim, i nært samarbeid med Vestre Slidre kommune, Eldrerådet i Vestre Slidre, Vestre Slidre Sanitetsforening og andre frivillige instanser. Vi knyttet til oss en hagearkitekt.

 

Videre sørget vi for de nødvendige offentlige godkjenninger og knyttet til oss entreprenør og håndverkere. Vi trygget økonomien ved å få en kommunal bevilgning, gjøre avtaler omkring gavemidler og søke Helse og Rehabilitering om Extra-midler.

 

Arbeidet ble satt i gang under nøye oppsyn av den gruppa som av Sjukeheimens styre var oppnevnt til å stå i ledelsen for arbeidet. Et slik prosjekt som dette må i hovedsak gjøres på sommerstid. Arbeidet tok noe lengre tid enn planlagt, to sommersesonger. Imidlertid var det offisiell åpning i slutten av august 2008. Med dette har Vestre Slidre Sjukeheim fått en svært hensiktsmessig sansehage, knyttet til begge sine avdelinger. Den er dessuten en fryd for øyet for alle som passerer på baksida av Sjukeheimen.

 

Framtidig bruk er organisert ved at ei nokså bredt sammensatt gruppe skal drive arbeidet med sansehagen videre.


 

Prosjektleder/forsker

Hans Enger

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Sansehagen i Vestre Slidre
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Vestre Slidre sjukeheim
Beløp Bevilget
2008: kr 100 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet