Nøkkelen til god psykisk helse

Lærer om stressmestring for å få en bedre hverdag.

Prosjektmøte i ekte koronastil – to ansatte fra NAAF og to fra Lifekeys møtes på Teams. Foto: NAAF

Ved hjelp av webinar og en online kursmodul skal Norges Astma- og Allergiforbund i samarbeid med Lifekeys lære bort gode verktøy for å ta inn og sortere informasjon.

Ettervirkninger av pandemitid

– Noen hjelpemidler for å håndtere ettervirkningene av pandemi og isolasjon ser vi at kan være viktig for å forebygge psykiske plager, forteller prosjektleder Sigrid Totland.

Ideen til prosjektet kom fra bekymrede helsefaglige rådgivere i NAAF. Med pandemi og smitteverntiltak opplevde rådgivningstjenesten deres en økt pågang av mennesker som opplevde uro og engstelse for situasjonen.

Det ble mange lange samtaler. Det viste seg at mange velger å isolere seg og distansere seg i langt større grad enn hva som har vært anbefalt og påbudt.

Økt bevissthet

– Vi ønsker å bistå de som kontakter oss på best mulig måte, samtidig som vi bidrar til at de selv kan jobbe med å håndtere sine psykiske utfordringer i denne ekstraordinære situasjonen, sier Totland.

Mest av alt håper vi at dette vil redusere stress og gi mestring til deltakerne!

Prosjektleder Sigrid Totland, NAAF

Webinarene vil forhåpentligvis bidra til å redusere psykiske påkjenninger i forbindelse med pandemisituasjonen og øke bevisstheten rundt fornuftige valg av troverdige informasjonskilder.

Godt samarbeid

NAAF samarbeider med Lifekeys i utforming og gjennomføring av kursene. Lifekeys er ledende i Norge på digitale psykologtjenester og konsultasjoner over video og telefon. De samarbeider allerede med blant annet kommuner, pasientforeninger, næringsliv og andre type organisasjoner.

I dette prosjektet stiller Lifekeys prosjektressurser i form av personell, utviklere og dyktige autoriserte psykologer, med ulike kompetanseområder, til disposisjon.


Søknadssammendrag

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) ønsker å bidra i arbeidet med å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak, som følge av koronapandemien, for kronisk lungesyke.

Etter at pandemien traff landet og smitteverntiltak ble igangsatt, har rådgivningstjenesten til NAAF opplevd en økt pågang av mennesker med kroniske lungesykdommer, som opplever uro og engstelse for situasjonen som utspiller seg. Gjennom lange samtaler fremkommer det at personer isolerer seg unødvendig, langt utover den anbefalte og nødvendige sosiale distanseringen. Dette gjerne fordi de tar til seg informasjon som florerer i nyhetene på negativt vis og fra før innehar en misoppfattelse av egen sykdom. Det er tungt å stå i og det krever god evne til å ta til seg informasjon på en fornuftig måte.

I tett samarbeid med Lifekeys, som er ledende i Norge på digitale psykologtjenester, skal det utarbeides enkle verktøy for å håndtere ettervirkninger av pandemisituasjonen og forebygge psykiske plager. Dette verktøyet vil kunne lære personer å absorbere og sortere informasjon på en god måte. Resultatet er at deltakerne vil være bedre rustet til å håndtere psykiske plager, både hos seg selv og personer rundt dem.

Dette prosjektet har som mål å forebygge og redusere negative konsekvenser påført psykisk helse under pandemi, for kronisk lungesyke og andre sårbare grupper. Prosjektet planlegger å nå mennesker i alderen 20 år og oppover.

Verktøyet skal bestå av tre ulike moduler: webinar, modulbasert kurs og online psykologsamtaler.

Arbeidet med prosjektet starter i midten av september 2020 og har en varighet på et år.

Prosjektleder

Sigrid Totland

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Sårbare grupper under pandemi og nøkkelen til god psykisk helse
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
Kr 698.238
Startdato
18.08.2020