??Sarkoidose??

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

??Sarkoidose?? er et prosjekt finansiert med midler fra Helse og Rehabilitering og er forankret i LHLs sarkoidoseutvalg. Prosjektnavnet er ment å illustrere at man før diagnosen på denne diffuse og for mange alvorlige sykdommen lurer på hva som er galt, men etterpå har man enda flere spørsmål.

 

Målet for prosjektet var å samle og spre informasjon om sarkoidose til pasienter, helsepersonell og pårørende, samt å danne starten på et likemannsnettverk.

 

Prosjektet gjennomførte en samling for disse målgruppene fra hele landet i oktober 2003. To av landets fremste leger på området fortalte om diagnostisering og behandling av sarkoidose. Videre dannet vi starten på det som er sarkoidoseutvalgets prioriterte oppgave; et likemannsnettverk for mennesker med sarkoidose. LHL har og i perioden trykket en informasjonsbrosjyre om sarkoidose. Denne ble distribuert på konferansen. Brosjyren har vært et godt bidrag i prosjektets informasjonsarbeid. Så mange sarkoidosepasienter har aldri vært samlet i Norge, og vi er takknemlige og stolte over å ha bidratt til det. Vi er takknemlige for at Helse og Rehabiliteringsmidlene muliggjorde dette prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Hilde Killingdalen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
??Sarkoidose??
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2003: kr 245 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet