Satellittprosjektet

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Spesialsykehuset for Rehabilitering har gjennom en rekke år utviklet en modell for behandling av ryggplager

Spesialsykehuset for Rehabilitering har gjennom en rekke år utviklet en modell for behandling av ryggplager. Behandlingsmodellen er tidligere testet ut vitenskaplig og kan vise til betydelig effekt i forhold reduksjon av sykefravær og uførhet.

 

For å kunne gi behandling til flere personer i gamle Helse Sør regionen vedtok Spesialsykehuset for Rehabilitering å starte satellittprosjektet, hvor målsetningen var å opprette eksterne enheter som skulle drive ryggbehandling etter de prinsipper som Spesialsykehuset for Rehabilitering gjør.

 

Det ble etablert en pilotsatellitt på Borger Bad. Satellitten ble evaluert eksternt i mars 2007, og evalueringen viser at veldig mange pasienter har godt utbytte av behandlingen. Evalueringen førte til at satellittprosjektet ble omgjort fra et prosjekt til en modell, og det er nå opprettet fire satellitter og en femte satellitt blir etablert 2. kvartal 2008.

 

Resultatene fra satellittprosjektet er presentert på både internasjonale og nasjonale kongresser, og modellen er nå med i en ny studie hvor en skal evaluere effekten av to ulike behandlingsstrategier.

 

Satellittmodellen inngår nå i Spesialsykehuset for Rehabilitering sin tiltakskjede for behandling av uspesifikke muskel- skjelettplager, og Spesialsykehuset for Rehabilitering har som mål å sette en ny nasjonal og internasjonal standard for behandling av disse plagene. Satellittprosjektet er gått fra å være et prosjekt med en prosjektleder og tre innleide medarbeidere, til å bli en modell med 14 heltidsansatte, og i løpet av 2. kvartal 2008 kommer i alt 20 personer til å være direkte engasjert i modellen. Spesialsykehuset for Rehabilitering betegner prosjektet som en stor suksess, og Helse SørØst RHF har gitt betydelige midler til videreføringen av satsningen.

Prosjektleder/forsker

Aage Indahl

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Satellittprosjektet
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Org.ledd
Spesialsykehuset for Rehabilitering
Beløp Bevilget
2006: kr 300 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet