Sats sunt skoleåret rundt!

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Frafall fra videregående skole, dårlige matvaner og lite fysisk aktivitet blant ungdom var i fokus da Brundalen videregående skole søkte midler til ”Sats sunt skoleåret rundt”. Brundalen vgs med ca 1150 elever ønsket å være tydelig i sitt folkehelsearbeid, og så at skolen kunne nå mange og påvirke til bedre vaner.

 

Trivselstiltak forent med kunnskapsspredning og bevissthet omkring iverksatte tiltak skal få flere elever til å fullføre og trives på skolen. Bedre matvaner og mer tilrettelegging for fysisk aktivitet skal ha fokus i prosjektperioden. Informasjon og markedsføring av prosjektet var nødvendig eksternt og internt.

 

Elever og ansatte ble involvert i prosjektet gjennom temadager, kampanjer og konkrete søknader fra elever om f.eks frokost før skolestart. Prosjektet har også investert i varige verdier. Trivselstiltak ble satt i gang, utstyr ble kjøpt inn, informasjon via infoskjermer og prosjekt med elever ble en del av skolehverdagen. Utearealet ble tilført 2 sandvolleyballbaner, bordtennisbord, utemøbler og masse utstyr for uorganisert fysisk aktivitet . Det ble kjøpt elevproduserte boder for oppbevaring og utlån av dette utstyret.

 

Økt aktivitet i skolens uteareal er godt synlig. Vannautomater er innstallert og mye brukt i alle avdelinger. Salatdisk på kantina. Infoskjermer strategisk plassert. Elevrådet har eierforhold til tiltakene. Ledelsen og de ansatte er tydelig i sitt folkehelsearbeide. Det bygges stor, ny skole på området. Videreføring av tiltak og erfaringer i den nye skolen er viktig


 

Prosjektleder/forsker

Ruth Skagseth

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Sats sunt skoleåret rundt!
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Brundalen videregående skole
Beløp Bevilget
2007: kr 450 000, 2008: kr 450 000, 2009: kr 450 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet