Scenario test for pasienter med alvorlige afatiske problemer

Søknadssammendrag

Opp til 29% av personer med afasi rammes av alvorlig språkvansker. Dermed endrer livet seg radikalt og hyppig blir disse menneskene sosial isolert, i stor grad avhengig av andre og mister mulighet tl å delta. Terapeutiske tiltak omfatter trening på alle mulig kommunikasjonskanaler både verbale og ikke-verbale som språktrening, bruk av gester, mimikk, tegning eller teknologiske hjeplemidler, ofte referert til som totalkommunikasjon.

Internasjonalt finnes det fortsatt få standardiserte instrumenter som karltlegger både verbal og ikke-verbale ferdigheter i pasienter. I Norge mangler man slike tester som vil kunne beskrive pasientens status og evaluere forandring.

Målet med prosjektet er å lage en revidert og kulturell tilpassset norsk versjon av Scenario testen, en internasjonalt anbefalt test, som er kvalitetssikret av både fagpersoner og brukere. testen ble opprinnelig utviklet i 2010 i Nederland og det er behov for oppdatering.

Det skal gjennomføres en systematisk undersøkels av det visuelle stimulusmaterialet ift gjenkjennelighet og menigsfullhet av materialet. En slik kartlegging vil bidra til bedre kartlegging og individuell tilpasset behandling og dermed kunne føre til funksjonsbedring i en meget sårbar pasientgruppe.

I løpet av 2 år planlegges å lage ny Scenarier som presenteres for 30 deltagere som ved hjelp av logopeder skal evaluere disse ift innhold, gjekjennelighet, nødvendig forandringer (mer/mindre iformasjon). Deretter lages en endelig ny versjon av Scenario testen og et video-opptak for opplæring. Manualen skal oversettes til norsk og utgis av et forlag slik at testen og oppdatl er tilgjengelig for fagpersoner som jobber med personer med alvorlig afasi

Prosjektleder/forsker

Eike Wehling

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2020)
Prosjektnavn
Scenario test for pasienter med alvorlige afatiske problemer
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Beløp Bevilget
2020: kr 367 000, 2021: kr 133 000
Startdato
01.04.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring