Scene for alle

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Barn og unge med erfaring fra krig og flukt er spesielt sårbare. Dette skyldes både opplevelser i landet de kommer fra, men også de problemer de har møtt i Norge. Hensikten med prosjektet er å utvikle nye modeller for å ivareta denne gruppa gjennom kreative aktiviteter som styrker den enkeltes sjøloppfatning og mulighet for integrering i det norske samfunnet. Sjølve prosjektet ble gjennomført på Kristiansand Mottakskole i undervisningsårene 2003-2004 og 2004-2005. Prosjektleder gikk inn i undervisninga i musikk, drama og kunst, og utarbeidet forestillinger gjennom dialog med elever og lærere. Våren 2003 ble brukt til planlegging, og tida fram til juli 2006 ble brukt til evaluering og planlegging av en permanent videreføring av prosjektet. Gjennom hele perioden formidlet Semir Mujkic prosjektets ideer og resultater til studenter, kollegaer og ved ulike seminarer. I tillegg ble det avholdt en erfaringskonferanse i april 2005.

 

Det er grunn til å tro at de elever som deltok i prosjektet hadde utbytte av det, uten at det er foretatt noen grundig evaluering. Det er utarbeidet ulike tilnærmingsmåter gjennom bruk av STOP-modellen og kreative aktiviteter. Disse er formidlet til studenter og fagfelt på ulike måter. På bakgrunn av prosjektet Scene for alle, fant Kulturskolen det ønskelig å ha en fast stilling som skulle arbeide med barn og unge med minoritetsbakgrunn – både i skoleverket og i samarbeid med andre etater. Dette ga bystyret sin tilslutning til. Fra 1. august 2006 er musikkterapeut og prosjektleder Semir Mujkic ansatt for å ivareta dette arbeidet. Prosjektet har derfor gått over i en permanent fase.

Prosjektleder/forsker

Semir Mujkic

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Scene for alle
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Kristiansand kommune, kulturskolen
Beløp Bevilget
2003: kr 460 000, 2004: kr 490 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
30.06.2006
Status
Avsluttet