Se meg nå

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Å synliggjøre barn med uvanlige livserfaringer er et felles mål for de tolv organisasjonene som har bidratt til faktaheftet SE MEG NÅ. Bidragene i heftet er delt inn i fire temaer: 1) barn og unge som utsettes for straffbare handlinger, 2) barn og unge som lever i familier som er isolert, 3) barn og unge som skammer seg over eget liv og 4) barn og unge som ikke vokser opp hos foreldrene sine.

 

Det er alle voksnes ansvar å sørge for at hvert enkelt barn møtes med respekt – og blir sett og godtatt som det mennesket det er. Dette faktaheftet er laget for at de som jobber med og for barn skal få hjelp til å se, og mot til å handle. Det gjelder uansett om man treffer barna i skolen, barnehagen, innenfor ulike fritidstilbud eller i hjelpeapparatet. Heftet er også ment å kunne være en stimulans for interesseorganisasjoner, mediene, høgskolene og de øvrige utdanningsinstitusjonene på området.

 

Heftet er trykket opp i 10 000 eks og distribueres av Redd Barna. Det er også tilgjengelig på http://www.reddbarna.no/


 

Prosjektleder/forsker

Marit Egge

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Se meg nå
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2007: kr 325 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
01.03.2008
Status
Avsluttet