SE MEG!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Bidra til en utvidet og forbedret forståelse, terapi og hjelp til seksuelt overgrepsutsatte og traumatiserte. presentasjonen gir en annerledes og mer fenomennær beskrivelse av terapien enn det som vanligvis presenteres av terapi med denne målgruppen. Dette prosjektet er erfaringsbasert, og den er målbar i effekt, siden klienten med et elendig utgangspunkt og ekstrem traumehistorie er den som gjennom sin dialog med terapeuten beskriver prosessen, og hun har fått et annet og bedre liv enn andre med tilsvarende traumeproblemstikk og utgangsdiagnoser før behandling.

Målsetting

forebygge psykiske helseplager øke kunnskap om terapi ved alvorlig overgrepshistorikk Belyse norsk helsevesen, barnevern, rusomsorg og psykisk helsevern Bidra til å løfte frem erfaringsbasert kunnskap Forfatterne har ikke kjennskap til at det tidligere er skrevet en lignende bok.

Målgruppe

Mennesker som har vært utsatt for overgrep og traumer. pårørende og for fagpersoner innen barnevernfeltet, rusomsorgen og psykisk helsevern.høyskolepensum

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Utarbeidelse av bokmanus. Dele ut bøker til interesse – og brukerorganisasjoner. Lanseringsseminar.

Fremdriftsplan

01.06.17 – 30.10.17 Innledning og oversikt over innhold i bok. Utarbeidelse kap. 1, 5 og 6 01.11.17 – 01.06.18 Utarbeidelse av kap. 2,3, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Bearbeidelse av manus. 01.07.18 Manus leveres forlag. Høst/vinter 2018 Bokutgivelse. Vinter 2018/2019 Lansering. 2019 Videreføring av prosjekt/planlegging og gjennomføring av foredrag

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Se Meg Stiftelsen Dam mars 2021.pdf

Prosjektleder/forsker

Silje Vold

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
SE MEG!
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2018: kr 435 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring