Se min veske…, – og meg!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet:
Norsk Tourette Forening (NTF) ønsker i 2011 å arrangere et veskekurs for 15 jenter/unge kvinner i alderen 15 ? 26 år med Tourettes syndrom (TS).

Jenter med TS, kommer som jenter i mange andre sammenhenger, ofte ?i skyggen? av andre. Generelt kan de ha vansker med å hevde seg og ?stå fram? når både gutter og jenter samles. Jenter med TS får ofte stilt sin diagnose senere enn guttene, og TS hos jenter kan arte seg noe annerledes enn hos gutter.
De blir også i vel så stor grad stigmatisert som gutter, og kan ofte slite mye med å godta sin egen diagnose. Mange av jentene bruker svært mye energi i hverdagen på å skjule sine tics og andre sårbarheter, som får dem til å føle seg annerledes.
Flere gutter enn jenter har TS, og ennå er det slik at ulike deler av behandlingsapparatet vet lite om jenter og TS. Jenter med TS blir også her ofte ?usynlige?.

Det er finns altfor få møtepunkter for personer med TS generelt. Verken NTF eller Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi har mulighet til å tilby de samlinger eller kurs vi ønsker for personer med TS.
Våre medlemmer føler seg ofte alene med sin diagnose, og jentene er ikke noe unntak her. Å kunne få møte andre som også har tics, lignende sårbarheter, tanker som av og til ?krøller seg litt?, kanskje overfølsomhet i forhold til lyd, smak eller visse typer klær og stoffer ? uten å føle seg annerledes, uten å måtte skjule at de tics?er og uten å måtte forklare seg, er svært viktig.

En god del mennesker med TS har en sterk, kreativ side. Ofte mangler de allikevel noen å være kreative sammen med, slik at de får vist fram denne siden av seg selv.
Ved å arrangere et slikt kurs vil vi kunne tilby jenter med TS en arena for samvær, kreativitet og inspirasjon.
Under veskekurset får jentene mulighet til å utforme sin egen, personlige veske ved hjelp av spennende materialer. Mønster til disse veskene tilbys kun på kurs, og er ikke til salgs utover det.


2. Prosjektets målsetting:
– Å gi jenter med TS mulighet til å møte andre jenter i samme alder med TS.
– Å gi jenter med TS mulighet til å oppdage/utvikle sin kreativitet.
– Å gi jenter med TS mulighet til ?å gjøre seg synlige?.
– Å gi jenter med TS gode mulighet til utfoldelse og mestring ved å være med å utforme og lage sin egen veske.


3. Prosjektets målgruppe:
Prosjektets målgruppe er jenter/unge kvinner i alderen 15 ? 26 år med Tourettes syndrom, som er medlemmer i NTF.


4. Prosjektets betydning:
Et slikt kurs for jenter med TS, vil kunne ha stor betydning for den enkelte.
Mange av jentene føler at de er alene med sin diagnose og sine utfordringer. De har ingen eller få å dele sine erfaringer med.
Ved et slikt kurs vil de få et møtepunkt hvor de treffer andre ?i samme båt? som de kan utveksle erfaringer med. De vil kunne dele et fellesskap med andre med TS og med andre jenter. Dette vet vi fra andre sammenhenger, er svært viktig for hvordan vi tenker på egen diagnose.

Under et slikt kurs vil de få mulighet til å utforske og utvikle sin egen kreativitet. Jentene vil få mulighet til å utforme og skape sin egen, helt personlige veske, – både i forhold til valg av stoffer, farger, tekst og bilder.
Noen med TS er svært følsomme i forhold til ulike stoffer. Her vil de kunne velge noe som er behagelig og mulig for dem å bruke.
Gjennom ?å skape? sin personlige veske vil jentene gjøre seg synlig for hverandre under kurset, og forhåpentligvis for andre når de i ettertid bruker veskene sine.

Både det å møtes og utveksle erfaringer og å være sammen på et slikt kurs, vil kunne bidra til utvikling av vennskap og økt sosialt nettverk.


5. Fremdriftsplan:
Planleggingen av kurset vil starte vinteren 2010/2011. Invitasjoner med påmeldingsskjema vil bli sendt ut til alle hovedmedlemmer i god tid før kursstart. Samtidig som invitasjonen blir sendt ut, vil invitasjon til og informasjon om kurset bli lagt ut på NTF sin hjemmeside.

Vi har vært i kontakt med personer vi ønsker å samarbeide med i forhold til leie av egnede kurslokaler og symaskiner. Vi har også hatt kontakt med noen personer som vi ønsker å leie inn som assistenter.

Kurset vil bli arrangert over en helg våren/sommeren 2011.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0545.pdf

Sluttrapportsammendrag

Norsk Tourette Forening ønsket i 2011 å arrangere et veskekurs for 15 jenter/unge kvinner i alderen 15 – 26 år med Tourettes syndrom (TS).
Jenter med TS kan som jenter i mange andre sammenhenger, ofte komme i skyggen av andre. Generelt kan de, som mange jenter ellers, ha vansker med å hevde seg og stå fram når både gutter og jenter samles. Jenter med TS får ofte stilt sin diagnose senere enn guttene, og TS hos jenter kan arte seg noe annerledes enn hos gutter. De blir også i vel så stor grad stigmatisert som gutter, og kan ofte slite mye med å godta sin egen diagnose. Mange av jentene bruker svært mye energi i hverdagen på å skjule sine tics og andre sårbarheter som får dem til å føle seg annerledes og utenfor.
Den 24.-26.juni 2011 møtte vi 9 flotte jenter i alderen 15-23 år til veskekurs
i Trondheim. Kurset ble gjennomført med stor suksess, og alle jentene
hadde med seg egensydd veske hjem, – hver enkelt helt unik og personlig.
Jentene fant tonen svært raskt- Denne helgen kunne de prate, utveksle personlige erfaringer og være sammen på jenters premisser. De fikk også møte nye og til dels store utfordringer i forhold til den kreative og pratiske prosessen, i forhold til det å lage sin egen veske. Flere hadde aldri tatt i en symaskin tidliere. De tenkte, vurderte og måtte ta valg i forhold til stoffer og farger, og de brukte hverandre både i forhold til å spørre til råds og til støtte, i den kreative prosessen. Deltagerne ble sammensveiset gjennom helgen, og opprettet en egen gruppe på Facebook for de som ønsket å holde kontakten. Helgen og kurset var krevende, – nytt sted, nye folk, lange dager og et kurs som krevde både konsentrasjon og oppmerksomhet – , men de ga sterkt uttrykk for at de ønsket flere lignende samlinger hvor de kunne møte hverandre og være kreative. Samlinger hvor det er bare jenter som samles.
Da det var prosjektmidler igjen etter gjennomført kurs, ble det søkt om videreføring av prosjektet til ytterligere en samling for jentene som deltok.
Søknaden ble innvilget, og en ny samling ble arrangert på Gardermoen 22.- 24.6. 2012. 7 av jentene fra første samling deltok. Det ble en hyggelig og kreativ helg med et møterom fullt av symaskiner, stoffer og trådrester. Samtlige kom også denne gang hjem med unike egensydde produkter.

Prosjektleder/forsker

Ingeborg Strupstad

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Se min veske…, – og meg!
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Beløp Bevilget
2011: kr 205 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet