Seiling for parautøvere

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Prosjektet er er avhengig av en prosjektleder, personkran og trenerstøtte for å kunne ivareta utøvere med behov for en til en oppfølging. Paraseilerne er avhengig av en personkran som kan heise de ut og inn av båten. Forflytning med om bord stigning og i land stigning er en belastning for utøverne og trenerne. Ved å ta i bruk en personkran unngår vi skader og slitasje. En prosjektleder er essensielt for prosjektet. Prosjektleder, kran og ekstra trenerstøtte vil være allokert og direkte knyttet til gruppen. De tre tiltakene er nødvendig for at foreningen skal ta imot og beholde utøverne.

Målsetting

Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre ukentlig seiltrening for personer med funksjonsnedsettelse fra 7 år og oppover uten krav til eget utstyr, ferdigheter, kompetanse og erfaring.

Målgruppe

Målgruppen er personer med fysiske funksjonsnedsettelse, barn, ungdom og voksne fra 7 år og oppover.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

KNS tilbyr ukentlig trening i seilsesongen og for å bygge tilhørighet og samhold er det lagt opp et helårs program med samlinger i vinterhalvåret. Anlegget er godt tilrettelagt for rullestolbrukere, men mangler en personkran. Seiltreningen gjennomføres hver onsdag fra kl. 17.30 til 20.30 KNS har tre ulike båttyper som benyttes på treningen. Båttypene er tilrettelagt ulike funksjonsnivåer hvorav den ene er et spesiallaget handicap båt som kan styres med hender, bena eller med munnen ved å blåse. Den har Rekaro sete som er et sete med sidestøtte for stabilitet. Ut fra de individuelle funksjonsnivåene får utøverne en båt som er tilrettelagt for mestring av båt og seil. For å ivareta sikkerhet og god kvalitet på treningen har gruppen behov for tett treneroppfølging og flere av utøverne er avhengig av en til en oppfølging. Trenere og utøvere har store utfordringer når de skal gå om bord og når de skal gå i land. Disse situasjonene er ikke godt nok ivaretatt og de må løses på en bedre måte. KNS søker om støtte til kran for å lette disse situasjonene. En forutsetning for å kunne gjennomføre aktivitet er en dedikert prosjektleder som har ansvar for gruppen, utøvere, støtteapparat, trenere, utstyr, aktivitet m.m

Fremdriftsplan

Seilsesong vår / sommer / høst : trening på vannet Okt/Nov: evaluering / innkjøp av nytt utstyr Nov/ des Kns ansatt og prosjektleder evaluerer og planlegger ny sesong, Jan/mai: temadager, rekrutering av nye utøvere og oppfølging av eksisterende utøvere, klargjøre anlegg/utstyr, montere kran, etablere trenerteam med bestått trenerattest, førstehjelpskurs med livredning og båtførerprøve.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Seiling for Parautøvere – ut i fra Dam stiftelsen mal om sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Lene Johansen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Seiling for parautøvere
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2022: kr 109 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet