Seksualitet og samliv for de over 60

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Å leve med en tarmsykdom eller stomi kan påvirke kroppsbilde, aktivitet og selvbilde. For personer som får en stomi er seksualitet og samliv et tema som sees på som viktig av våre medlemmer og målgruppe. Når man tenker seksualitet og samliv settes det ofte fokus på unge og personer som er midt i livet. Men for våre medlemmer stopper ikke seksualiteten og samlivet når du bikker 60 år. Men seksualiteten og samlivet endrer seg kanskje noe når man blir eldre? I undersøkelser gjort av NORILCO viser at over 70% av personer over 60 år har opplevd utfordringer med sin seksualitet, hvorav 78 % av de hadde fast partner. Samme undersøkelse viser at 68% av personene er trygge på sin partner når det kommer til seksualitet. Så hva er det som gjør at personer over 60 år opplever utfordringer? Dette prosjektet ønsker å bidra til en økt kunnskap om hvordan man kan bedre informasjonen og øke bevisstheten rundt seksualitet og samliv på de som er over 60 år. Å få en utlagt tarm (stomi), en tarmkreftdiagnose eller leve med en tarmsykdom påvirker det enkelte ulikt og informasjon på tilpasses den enkeltes behov og ønsker.

Aktivitet/tiltak/metode

Aktivitet: Det gjennomføres en samling for personer over 60 år som har stomi og/eller mage- tarmkreft. Partner inviteres også med på samlingen. I forkant av samlingen besvarer deltagerne et spørreskjema som omhandler seksualitet, hverdagsliv og opplevd livskvalitet. Under samlingen som er over to netter møter deltagere fagpersoner som sexolog, stomisykepleiere og andre fagpersoner som holder faglige innlegg. Gjennom samlingen leges det opp til samtalegrupper. Stomisykepleiere inviteres med på samling, (mot et honnora) hvor de får økt kunnskap i de utfordringer målgruppen vår har, samt de leder samtalegrupper. Måloppnåelse: Målet er at den enkelte skal bli tryggere på egen og partners seksualitet og samliv. De skal få faglig veiledning og tilpasset informasjon til den enkelte. Samtidig inviteres stomisykepleiere med til å delta på samlingen mot å lede samtalegruppe. Dette gjør at fagkompetansen til stomisykepleiere også øker. Evaluering: Evaluering om opplevd kompetanseøkning blant deltagere og helsepersonell. Dette vil gjøres gjennom evaluering av samling av både deltagere og helsepersonell. Personvernhensyn og andre etiske vurderinger Den enkelte person som søker om deltagelse må legge inn en del personlig og sensitive opplysninger. All informasjon om den enkelte lagres på et sikret området i filsystem som ansatte i NORILCO har tilgang til. Deltagere velger selv hvor mye de ønsker å dele med andre deltagere når de er på samlingen. Temaet kan virke søtende for noen. Dette så vi allerede når vi sendte ut en anonym spørreundersøkelse hvor et fåtall av medlemmene mente dette var et tema forbeholdt ungdommen. Vi vil være svært forsiktig med å dele bilder av deltagere på en samling som dette da noen vil oppfatte deltagerne som personer som sliter med seksualitet og er i seg selv utleverende. Utfordringer: Det vil være flere som ønsker å delta på samling enn det som det er plass til. Så det må gjøres prioriteringer. Alder vil da måtte være kriterier

Antall deltakere

40

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Økt kunnskap og bedre selvtillit blant medlemmer. Samlingen vil også gi ny kunnskap om de utfordringer vår målgruppe står ovenfor, og som organisasjon får vi mer kunnskap i hvordan vi kan svare bedre ut de utfordringer målgruppen har. Særlig vil dette gjelde i informasjon som gis over nettsider. Gjennom prosjektet ønsker vi å involvere helsepersonell så de blir enda bedre og tryggere på å kommunisere med pasienter og pårørende/partner om tema. Få personer i vår målgruppe opplever at seksualitet er et tema i møte med fagpersoner.

Plan for gjennomføring

1. februar 2023 Begynne å sette program sammen med frivillige samt innhente tilbud på hotel/sted som samling kan gjennomføres. Innen 1. mars 2023 – Sende ut/ legge ut invitasjoner til deltagere på nettside, gjennom epost og gjennom våre samarbeidspartnere. – Invitere med stomisykepleiere til å delta på samlingen. – Avtale med foredragsholdere Innen 1. mai 2023 – Deltagerliste klar. Program og informasjon sendes ut til alle deltagere. – Sende undersøkelse til alle deltagere som besvares anonymt om egenopplevd seksualitet, samliv og livskvalitet. Innen 15. juni 2023 Samling gjennomført Innen 31. august 2023 Evaluering av samling fra både deltagere og helsepersonell. Undersøkelse til alle deltagere som besvares anonymt om egen opplevd seksualitet, samliv og livskvalitet gjennomføres etter samling. Artikkel om samling skrives Innen 1. oktober 2023 evaluering av samling Rapport om hvordan samlingen har påvirket egen opplevd seksualitet, samliv og livskvalitet. innen 01. april 2024 Presentasjon av rapport på fagkonferanse til stomisykepleiere

Prosjektleder

Roy Aleksander Farstad

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Seksualitet og samliv for de over 60
Organisasjon
Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft
Beløp Bevilget
2023: kr 310 000, 2024: kr 45 000
Startdato
16.01.2023
Sluttdato
31.08.2024
Status
Under gjennomføring