SEKSUALUNDERVISNINGSFILM FOR MIGRANTER

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Stiftelsen Kirkens bymisjons prosjekt «Forebygge nysmitte blant migranter med sårbarhet hiv og soi”: I samarbeid med syv andre virksomheter nasjonalt i Kirkens Bymisjon jobber Aksept – Senter for berørte av hiv med målrettet forebyggende arbeid blant migranter som er sårbare for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner i et prosjekt finansiert av Helsedirektoratet. Prosjektet jobber forebyggende gjennom kunnskapsformidling, kondomdistribusjon og hivtesting. Flere av virksomhetene har lang fartstid på dette feltet, men gjennom faglig samkjøring har behovet for film kommet opp.

Målsetting

Forebygge nysmitte blant migranter med sårbarhet for hiv og soi 1: Øke kunnskap og bevissthet om hiv og soi blant migrantmiljøer i Norge 2: Redusere stigma og diskriminering knyttet til hiv 3: Redusere mørketall 4: Hiv- og soi-informasjon til 4800 personer med migrasjonsbakgrunn årlig

Målgruppe

Primærmålgruppen er migranter. Vi jobber blant annet mot asylmottak, voksenopplæringer, religiøse organisasjoner og forskjellige migrantorganisasjoner.

Antall personer i målgruppen

4800

Beskrivelse av gjennomføring

Kirkens Bymisjon har en enkel og kortfattet informasjonsbrosjyre om seksuell helse rettet mot migranter på 12 språk. Brosjyren har en form hvor enkelt språk og symbolbruk tydeliggjør budskapet, og har blitt kulturelt kvalitetssikret av alle språkgruppene. Erfaringene, blant annet i asylmottak, viser at denne formidlingsformen er svært nyttig og åpner opp for dialog. Vi opplever derimot at flere av de mest sårbare for seksuell uhelse, mangler leseferdighetene som kreves for å forstå innholdet. Vi ønsker derfor å videreføre brosjyrens enkle og effektive formidlingsform gjennom animasjonsfilm. Produksjonen av filmen vil følge en fremdriftsplan med manusutvikling, produksjon og ferdigstilling. Vi vil sette ned en faggruppe bestående av fageksperter, brukerrepresentanter og filmens produsent. Faggruppen gir føringer for innholdet i filmen og godkjenner manus. Filmselskapet utarbeider et utkast til filmen for faggruppen, og etter en runde med justeringer ferdigstilles filmen i norsk utgave. Den vil så bli versjonert til de ulike språk gjennom innlesning og underteksting. Vi vil benytte filmene ute på informasjonsoppdrag, dele den med samarbeidspartnere og gjøre den tilgjengelig for et større publikum gjennom sosiale medier.

Fremdriftsplan

Oppstartsmøte, møte med faggruppe, research og manusutvikling: August – september 2018 Animasjonsproduksjon: September – oktober 2018 Redigering: Oktober 2018 Filmer til gjennomsyn hos faggruppe og brukere og påfølgende ferdigstilling av filmer: Oktober 2018 Lansering av filmene: November 2018 Evaluering av filmene: Mars 2019

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_ExtraStiftelsen_FilmHivOgSoi (004).pdf

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
SEKSUALUNDERVISNINGSFILM FOR MIGRANTER
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Snøball film
Beløp Bevilget
2018: kr 408 000
Startdato
02.08.2018
Sluttdato
02.09.2019
Status
Avsluttet