Seksuell dysfunksjon hos kvinner

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Smerter i bekkenbunnen og andre symptomer som kan være relatert til seksuell dysfunksjon er hyppig og rammer opp mot 60% av kvinner etter fødsel. Det er lite kunnskap om langtidseffekten av graviditet og fødsel på seksualitet og livskvalitet.

Målsetting

Målsettingen er å evaluere om bekkenbunnstrening er effektiv forebygging og behandling for smerte i bekkenbunnen og andre symptomer fra bekkenbunnen og underliv som kan relateres til seksuell dysfunksjon, og se på risikofaktorer for disse tilstandene. Vi ville også undersøke reliabilitet og samsvar ved bruk av trykkmåling for å måle funksjon i bekkenbunnsmuskulaturen.

Design, metode, materiale

Studiet er del av en kohort og en randomisert kontrollert studie ved Akershus Universitets Sykehus (A-hus) og Norges idrettshøgskole (NIH). Tre hundre førstegangsfødende kvinner ble inkludert i kohorten i svangerskapsuke 22 og ble fulgt til et år etter fødsel. Spørreskjema ble besvart vedrørende seksualitet og vaginale symptomer, og kliniske undersøkelser har blitt gjort med 2,3 og 4D ultralyd. For den randomiserte studien ble det inkludert kvinner fra kohort studien samt kvinner ble inkludert fra samme geografiske område (n=175). Kvinner randomisert til treningsgruppen ble veiledet i bekkenbunnstrening ukentlig over 4 måneder Kvinner i kontrollgruppen mottok standard skriftlig informasjon om bekkenbunnstrening fra sykehuset. Det ble også gjort en reliabilitets og samsvarstudie med 20 kvinner som ble rekruttert fra en mer heterogen populasjon enn fra kohort studien

Gjennomføring

Det ble skrevet 3 artikler, 2 fra kohorten og 1 fra den randomiserte studien. Underveis i prosjektet og ved skriving av de første artiklene så vi behovet for å teste egenskaper ved trykkmålingen som ble brukt i prosjektet. Måleapparatet har tidligere vist god reliabilitet for styrke av bekkenbunnsmuskulaturen men det manglet data på apparatets andre målefunksjoner som var relevant for dette prosjektet. Det ble derfor sendt inn en søknad med ønske om å gjøre dette tilleggstudie, samt søkt REK. Ved godkjenning ble prosjektet gjennomført og publisert og resultater ble diskutert opp mot tidligere funn.

Resultater

Smerter ved samleie og andre vaginale symptomer som tørrhet, sårhet, følelse av at skjede er romslig eller slapp var vanlig etter fødsel men resultatene viste at dette i mindre grad påvirket seksuallivet enn tidligere antatt. Bekkenbunnstrening etter fødsel så ut til å ha en forebyggende effekt ved opplevelsen av å ha romslig eller slapp skjede noe som er et viktig funn med tanke på at mange kvinner ønsker oppstramming kirurgisk etter en fødsel.

Samarbeidspartnere

All datainnsamling ble foretatt på Akershus universitets sykehus der medveileder Marie Ellstrøm Engh, professor og gynekolog var ansatt. Arbeidsgiver, administrativ hjelp og statistiker var ansatt ved Norges idrettshøgskole der hovedveileder Kari Bø, professor, PhD,fysioterapeut var ansatt.

Videre planer

Fokus på å presentere resultater på norske og internasjonale konferanser. Publisere data videre på inneværende prosjektet og publisere data på oppfølgingsprojekt. Resultatene er implementerbare straks og har blitt presentert på A-hus der prosjektet gitt ut fra, i fysioterapi kvinnehelse gruppe og samt i egen praksis. Videre er det planer for å synliggjøre kvinners helse rundt svangerskap og fødsel i helsemiljøet via media (podcast) og innlegg i aktuelle tidsskrift.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med Sanitetsforeningen (NKS) har vært bra og det er fulgt opp på mail og telefon. Jeg fikk invitasjon til å presentere forskningsresultatene mine etter disputas, men var da syk og fikk ikke gjennomført. Har fått årlig invitasjon til Fredrikkeprisen og NKS har hatt et sterkt engasjement for kvinners helse i vidt omfang. Det har vært lite fokus mot mitt prosjekt og generelt mot fødsel og svangerskap i mine år som stipendiat, men dette kan nok svinge med satsingsområdene NKS har hatt.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Tennfjord, M. K. (2017) Pelvic floor muscle function, vaginal symptoms and symptoms of sexual dysfunction in first time mothers: a cohort and a randomised controlled trial. Norges Idrettshøgskole, Oslo.

Artikler:
Tennfjord, M. K., Hilde, G., Stær-Jensen, J., Ellström Engh, M. & Bø, K. (2014) Dyspareunia and pelvic floor muscle function before and during pregnancy and after childbirth. Int Urogynecol J., 25, 1227-1235.
doi:10.1007/s00192-014-2373-2.

Tennfjord, M. K., Hilde, G., Stær-Jensen, J., Siafarikas, F., Engh, M. E. & Bø K. (2015) Coital incontinence and vaginal symptoms and the relationship to pelvic floor muscle function in primiparous women at 12 months postpartum: A cross-sectional study. J Sex Med., 12, 994–1003.
doi: https://doi.org/10.1111/jsm.12836

Tennfjord, M. K., Hilde, G., Stær-Jensen, J., Siafarikas, F., Ellström Engh, M. & Bø K. (2016) Effect of postpartum pelvic floor muscle training on vaginal symptoms and sexual dysfunction—secondary analysis of a randomised trial. BJOG,. 123, 634–642.
doi:10.1111/1471-0528.13823

Tennfjord, M. K., Engh, M. E. & Bø, K. (2017) An intra –and interrater reliability and agreement study of vaginal resting pressure, pelvic floor muscle strength and muscular endurance using manometer. Int Urogynecol J., 28, 1507-1514. 
doi:10.1007/s00192-017-3290-y.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Tennfjord, M.K 2017 Avhandling Norges idrettshøgskole, Oslo Pelvic floor muscle function, vaginal symptoms and symptoms of sexual dysfunction in first time mothers.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Tennfjord, M. K. (2017) Pelvic floor muscle function, vaginal symptoms and symptoms of sexual dysfunction in first time mothers: a cohort and a randomised controlled trial. Norges Idrettshøgskole, Oslo.

Artikler:
Tennfjord, M. K., Hilde, G., Stær-Jensen, J., Ellström Engh, M. & Bø, K. (2014) Dyspareunia and pelvic floor muscle function before and during pregnancy and after childbirth. Int Urogynecol J., 25, 1227-1235.
doi:10.1007/s00192-014-2373-2.

Tennfjord, M. K., Hilde, G., Stær-Jensen, J., Siafarikas, F., Engh, M. E. & Bø K. (2015) Coital incontinence and vaginal symptoms and the relationship to pelvic floor muscle function in primiparous women at 12 months postpartum: A cross-sectional study. J Sex Med., 12, 994–1003.
doi: https://doi.org/10.1111/jsm.12836

Tennfjord, M. K., Hilde, G., Stær-Jensen, J., Siafarikas, F., Ellström Engh, M. & Bø K. (2016) Effect of postpartum pelvic floor muscle training on vaginal symptoms and sexual dysfunction—secondary analysis of a randomised trial. BJOG,. 123, 634–642.
doi:10.1111/1471-0528.13823

Tennfjord, M. K., Engh, M. E. & Bø, K. (2017) An intra –and interrater reliability and agreement study of vaginal resting pressure, pelvic floor muscle strength and muscular endurance using manometer. Int Urogynecol J., 28, 1507-1514. 
doi:10.1007/s00192-017-3290-y.

Prosjektleder/forsker

Merete Kolberg Tennfjord

Hovedveileder

Kari Bø

Detaljer
Program
Forskning (2012)
Prosjektnavn
Seksuell dysfunksjon hos kvinner
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Norges idrettshøgskole
Beløp Bevilget
2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000, 2015: kr 680 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
01.06.2017
Status
Avsluttet