Selvforsvarskurs

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Incestsenteret i Vestfold drev en selvforsvarsgruppe fra januar 2000 til desember 2000, med møter en kveld hver 14 dag à to ti

Incestsenteret i Vestfold drev en selvforsvarsgruppe fra januar 2000 til desember 2000, med møter en kveld hver 14 dag à to timer.

 

Selvforsvarskursene ble ledet av Knut H. Arnesen. Han er leder av Tønsberg Taekwon-Do Klubb. Dette var et tilbud til utsatte og deres nære familie, begge kjønn i alderen 14 år og oppover. Selvforsvarskurset var også et tilbud til ansatte ved senteret.

 

Målsettingen med gruppa var å bygge opp trygghetsfølelsen hos utsatte og lære dem å ta selvkontroll over egen kropp. Bakgrunnen for at Incestsenteret i Vestfold hadde ønske om å starte en selvforsvarsgruppe var at mange senteret har kontakt med var preget av angst og isolasjon. Senteret håpet på at deltakelse på dette kurset kunne være med på å få de utsatte ut av isolasjonen og bli trygge på menneskene rundt seg. Videre håpet senteret på at de utsatte ved å delta i gruppa utviklet større trygghet på seg selv og at det kunne bidra til å redusere deres angst. En deltakelse i den nevnte gruppa kunne også bygge opp kroppsfølelsen slik at de igjen fikk kontakt med egen kropp og ikke skilte seg fra den – slik mange hadde gjort under oppveksten, Høflighet, vennlighet, hjelpsomhet, hensynsfullhet, glede, humør og vennskap, sammen med hard systematisk trening under selvforsvarskurset var ment til å gi utøveren et positivt selvbilde og livsglede.

 

Den første tiden gruppa møttes gikk med på å bygge opp en trygghet i gruppa. Det ble brukt tid til at deltakerne ble kjent med hverandre og treneren. De øvde på kamprop og enkle grep. Treneren lærte dem også kroppens svake punkter, teori om hvordan man kan bygge opp en sterk og frisk kropp og om nødvendigheten av et sunt kosthold. Treningen ble etter hvert mer allsidig, og de lærte forskjellige grep- og motangrep, slag og spark, styrke, hurtighet med forskjellige overraskelser.

 

I hvilken grad de ovennevnte målsettingene ble oppnådd for deltakerne er vanskelig å gi noen eksakt vurdering på, og det skyldes at gruppa ble avsluttet en god tid før sommeren. Gruppa ble avsluttet av flere grunner. Noen flyttet, andre syns at det var for vanskelig å delta når grepene de lærte ble for tette innpå kroppen, mens andre oppga private årsaker til at de ikke kunne fortsette. Da gruppa etter hvert ble for liten, besluttet senteret å legge ned gruppa og heller starte opp igjen i år 2001.

Prosjektleder/forsker

Mary- Ann Oshaug

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Selvforsvarskurs
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Incestsenteret i Vestfold
Beløp Bevilget
2000: kr 42 000
Startdato
02.01.2000
Sluttdato
31.05.2000
Status
Avsluttet