Selvhjelp for spilleproblemer

Søknadssammendrag

Selvhjelp for spilleproblemer.

Problemer med pengespill på internett skaper alvorlige problemer for unge menn og deres familier, samtidig som dette er en gruppe som vegrer seg mot å oppsøke hjelp. Ved Blå Kors Senter tror at vi kan hjelpe mange flere ved å bruke vår kompetanse på spilleproblemer til å utvikle et selvhjelpsprogram som kjøres over internett. Ved å gjøre dette kan vi aktivere spillerne og familienes egne ressuser for å gjøre endringer. Internettbasert selvhjelp skal også være et tilbud som øker effekten av den tradisjonelle behandlingen ved Blå Kors Senter.

1. Bakgrunn for prosjektet
Problemer med pengespill på internett er utbredt og rammer unge mennesker og deres familier. Blå Kors Senter er et av landets største behandlingssteder for spilleavhengighet. Vi tror at vi kan hjelpe mange flere ved å satse på selvhjelp over internett.

2. Prosjektet målsetning
Formålet med prosjektet er å utvikle et internettbasert selvhjelpsprogram som oppleves relevant for brukergruppen og som har dokumenterbar effekt på problemspilling.

3. Prosjektets målgruppe
Programmet vil være åpent for alle som måtte ønske å bruke det. Unge menn (17 – 35) er en særskilt aktuell gruppe. Vi vil også tilpasse programmet slik at det kan være relevant for pårørende, ofte er det de som oppsøker hjelpetilbudet først.

4. Beskrivelse av gjennomføring
– Forutvikling. Blå Kors Øst AS har siden 2011 jobbet med utvikling av grunnlegende funksjoner i programmet.
– Rekruttere prosjektleder med behandlingskompetanse.
– Utvikle det faglige innholdet i et selvhjelpsprogram på internett.
– Rekruttere deltagere som tidlig kan gi tilbakemelding på programmet via etablerte kanaler som Blå Kors Senter har.
– Legge til rette for forskning på utviklingsprosessen i samarbeid med Universitetet i Oslo, det søkes parallelt om midler til stipendiatstilling.
– Skreddersy programmet etter behov og tilbakemeldinger. Brukernes tilbakemeldinger blir avgjørende i utforming av programmet.
– Gjøre fremgangsmåter og intervensjon tilgjengelig etter prosjektperioden.

5. Prosjektets betydning
– Forebygging av spilleproblemer. Pengespill på internett har høy grad av tilgjengelighet, og er mer vanedannende enn andre spill. På Blå Kors Senter er vi opptatt av familieperspektivet, og ser at for hver person med spilleproblemer står det flere andre rundt som også blir skadelidende.

– Samle og videreformidle kunnskap og erfaringer med internettbasert selvhjelp. Det finnes svært lite internettbasert selvhjelp for spilleavhengighet og det er behov for kunnskap på dette området.

– Integrering av selvhjelp i klinisk drift ved Blå Kors Senter
Selvhjelpsprogrammet skal være en ressurs som kan brukes som en støtte for den vanlige behandlingen som gis ved Blå Kors Senter.
– Selvhjelp som hjelp under ventetiden før behandling.
– Selvhjelp som støtte for pasienter som går i behandling.
– Selvhjelp som påfyll etter gjennomført behandling.

6. Framdriftsplan
Prosjektet innebærer utvikling av intervensjonen, rekruttering av deltakere både til gjennomføring av programmet og evaluering. Det legges i stor grad vekt på å tilpasse programmet etter brukernes tilbakemeldinger. Det søkes om midler til en prosjektperiode på tre år.

Før prosjektstart: Grunnleggende utvikling av selvhjelpsportalen assistertselvhjelp.no

Måned 0 – 6: Ansettelse av prosjektmedarbeider. Begynne utvikling av innholdet i selvhjelpsprogrammet.

Måned 6-12: Rekruttering av deltakere til uttesting av en tidlig versjon av selvhjelpsprogrammet. Gjennomføring av fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer av deltakerne.

Måned 12-24: Full lansering av selvhjelpsprogrammet på assistertselvhjelp.no.

Måned 24-36: Gjennomføre endringer av selvhjelpsprogrammet basert på innhentede data fra intervjuer og eventuelt forskningsprosjekt. Utarbeidelse av sluttrapport og skriving av fagartikkel. Integrering av selvhjelp i behandling ved Blå Kors Senter.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Selvhjelp for spilleproblemer sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Pål Fylling Helland

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Selvhjelp for spilleproblemer
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 1 037 000, 2014: kr 1 034 000, 2015: kr 883 000
Startdato
01.03.2013
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet