Seminar for foresatte: Barn med Tourettes syndrom

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Med en venteliste på ca 80 personer, oppfattet vi  et stort behov for seminarer bare for oss foresatte. Hedmark fylkeslag besluttet å søke Helse og Rehabilitering om midler for et tilsvarende seminar også i 2007.

 

Målsetting: Foresatte skulle få en mulighet til å møte andre foresatte som har barn med TS. Styrke deres kunnskap om TS og tro på deres unike kompetanse på egne barns styrkesider og behov. Fokus på muligheter og fremming av positive tanker. Gi deltagerne mulighet til å prioritere egne behov gjennom ei hel helg.

 

Gjennomføring: Prosjektet ble gjennomført på Rica Hotell Hamar, 19.-21.10.07, i samarbeid med Øverby Kompetansesenter. Forelesere: Marianne Akselsdotter og Britt Grimstad fra Øverby  Kompetansesenter, Anne Therese Sortebekk , FFO`s Rettighetssenter og Pelle Sandstrak – ”Mr. Tourette and I” stilte opp med sin kompetanse. Det er av stor betydning at foresatte får påfyll, både faglig og personlig. Meget viktig at foresatte styrker sin kunnskap om egne barns tilstand, for å kunne stå tryggere og sterkere når de skal fremme sine barns behov ute i skole og samfunn. Viktig å møte likemenn. Viktig med positiv fokus. Viktig med tid for samtaler, og å knytte kontakter.

 

Resultater: Vi har fått bekreftet et stort behov for tilsvarende seminarer for foresatte – ei helg for bare oss voksne. En drøm og et ønske er, at vi i Norsk Tourette Forening skal kunne se fram til; “Det årlige seminaret for foresatte av barn med Tourettes syndrom”! Prosjektleder kunne, på vegne av prosjektgruppa, takke for et positivt samvær. Evalueringer og tilbakemeldinger fra deltagerne var i det store og hele meget positive. Det er bl.a. slike treff som gir oss foresatte energi og håp. Tilbakemelding  fra deltagerne om at det var god balanse mellom organisert – og uorganisert tid. Tid for samtale.

 

Videre planer: Som følge av lang venteliste også denne gang, ble Hedmark fylkeslag oppfordret av leder i Norsk Tourette Forening til å søke midler fra Helse og Rehabilitering for et tilsvarende seminar også i 2008, hvilket ble gjort. Denne gangen også i samarbeid med Øverby Kompetansesenter. Hedmark fikk ikke midler i år. Takk til Helse og Rehabilitering for midler til seminar to år på rad! En stor takk til alle som har bidratt til gjennomføringen av seminaret – et verdigfullt seminar! PROSJEKTGRUPPA TAKKER ALLE FOR FELLESSKAPET!

Prosjektleder/forsker

Hildur Helstad

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Seminar for foresatte: Barn med Tourettes syndrom
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Org.ledd
Øverby kompetansesenter, Gjøvik
Beløp Bevilget
2007: kr 213 000
Startdato
26.10.2007
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet