Seminar for foresatte: Barn med Tourettes syndrom

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Med bakgrunn i tidligere temakvelder, ”En familie med TS”, som Hedmark fylkeslag har arrangert i samarbeid med Hagen Behandlingsenhet Sykehuset Innlandet, samt ”Inspirasjonshelg for par” – ”samlivshelg” knyttet til ”Hva med oss”- prosjektet, Modum Bad (april 2003), ønsket fylkeslaget å arrangere et landsdekkende seminar for foresatte av barn med TS – ”ei helg bare for oss voksne”. Hedmark fylkeslag besluttet i 2005 å søke Helse og Rehabilitering om midler for 60 deltgagere, med budsjettert deltageravgift på kr. 500 pr. pers. for hele seminarhelga. Det var med stor glede vi mottok beskjeden i november 2005 om at vi hadde fått tildelt midler fra Helse og Rehabilityering i samsvar med søkt beløp. Derfra kunne vi fortsette planlegging av ei seminarhelg for foresatte som en videreføring av ”Familien i fokus”.

 

Målsetting: Målsetting med prosjektet var å gi foresatte ei helg som kunne representere både påfyll av aktuell kunnskap og et pusterom/tid til å møte andre foresatte i samme situasjon og eventuelt knytte kontakter. Det var også en målsetting at denne helga skulle fremme positive tanker om muligheter for den enkelte, samt få muligheten til å fokusere på egne behov utenfor ”hverdagen””

 

Gjennomføring: Prosjektet ble gjennomført på Rica Hotell Hamar, 27.-29.10.06, i samarbeid med Øverby Kompetansesenter. Marianne Akselsdotter og Britt Grimstad fra Øverby Kompetansesenter, Anne Kirkeby og Andy Huggins fra Hagen Behandlingsenhet Sykehuset Innlandet, samt Atle larsen fra FFO Rettighetssenter stilte med sin faglige kompetanse og sørget for for påfyll av kunnskap for deltagerne. Deltagerne kom fra hele landet. Det ble med dette prosjektet avdekket et stort behov for denne type samling. De fleste hadde aldri vært på lignende seminar, derfor uttrykte deltagerne at dette seminaret var etterlengtet. Tilbakemeldinger fra deltagere underveis, og via utfylte evalueringsskjemaer, har vi fått en bekreftelse på at dette seminaret var vellykket.

 

Videre planer: Som følge av stor interesse for dette seminaret, med en venteliste på ca 80 personer, har Norsk Tourette Forening søkt Helse og Rehabilitering om midler for et tilsvarende seminar også i 2007, men denne gangen for 100 personer. Vi er meget takknemlige for at Helse og Rehabilitering har innvilget vår søknad. Hedmark fylkeslag vil også denne gang stå som arrangør, i samarbeid med Øverby Kompetansesenter.

Prosjektleder/forsker

Hildur Helstad

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Seminar for foresatte: Barn med Tourettes syndrom
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Org.ledd
Øverby kompetansesenter, Gjøvik
Beløp Bevilget
2006: kr 121 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet