Seminar for unge voksne med Tourettes Syndrom

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Å lage et kurs hvor deltagerne får belyst problemer, og muligheter som forekommer i hverdagen. Det er veldig viktig å fokusere på det positive og mulighetene, fremme positive tanker hos de unge voksne og hos omsorgspersonene. Mange unge voksne har store sosiale problemer pga sin TS, og det er meget viktig at ledsagere og pårørende til disse møter andre i samme situasjon som dem selv. De får samtlige styrket sin kunnskap om TS, de unge voksne sin tro på deres unike kompetanse på egen diagnose, sine styrkesider og behov. Deltagerne vil også få kunnskap om komorbiditet, samliv og hvordan takle hverdagslige utfordringer. Alle deltagerne får også generell info om TS samt medisinering og tiltak. Til slutt ønsker vi å gi deltagerne mulighet til å prioritere egne behov over en helg.

 

Målsetting: Betydningen av dette prosjektet er at deltagerne skal få et løft i hverdagen, samt møte andre i samme situasjon som dem selv. Utveksle erfaringer og få innsikt i egen livssituasjon. Hvordan mestre dagen bedre? Fokus på samliv, og samarbeid i hverdagen. Lære å se mulighetene, positiv tankegang, få en trygghetsfølelse, og ikke bare se begrensningene i hverdagen. Danne et sosialt nettverk med andre i samme situasjon. Det er av stor betydning at målgruppen får påfyll både faglig og personlig. Det er også av betydning at deltagerne sammen styrker sin kunnskap om sin tilstand for å kunne stå sterkere når de skal fremme sine behov ute i skole/ arbeid og samfunn for øvrig. Seminarhelgen skal også gi rom for en pust i bakken, være sammen med noen som forstå og der de kan være seg selv.

 

Gjennomføring: Seminaret varte en helg, og det var en helg fylt med hygge med fokus på samhold og mestring. Det var faste grupper gjennom helgen. Her hadde vi presentasjonen av deltagerne og arbeid med å lage spørsmål til fagpanelene. Den andre seminardagen var det flere foredrag og gruppedeling hvor vi delte opp deltagerne i to grupper. De unge voksne for seg, og pårørende for seg med egne foredragsholdere. Vi hadde også fagpanel der deltagerne sine spørsmål fra gruppene ble stilt. Et vellykket måte å få gitt mye informasjon, og svar på kort tid.

 

Vi hadde et fantastisk arrangement på lørdagskvelden med musikerne ” to rette og en vrang”. Dette var et lærerikt samt musikalsk flott innslag. ”Bandet” består av to unge voksne med TS, samt en trommeslager, som forteller om seg selv og hvordan de lever med sin TS. Hele helgen bestod av flotte foredragsholdere som delte helgen sammen med oss.

 

Betydningen av dette prosjektet var at deltagerne skulle få et løft i hverdagen, samt møte andre i samme situasjon som dem selv. Utveksle erfaringer, få innsikt i egen livssituasjon, få informasjon om hvordan man sammen bedre skal kunne dra i samme retning i hverdagen, få svar på spørsmål, og få informasjon om diagnosen samt komorbiditet. Lære å se mulighetene, positiv tankegang, få en trygghetsfølelse, og ikke bare se begrensningene i hverdagen. Danne et sosialt nettverk med andre i samme situasjon. Det er av stor betydning at målgruppen får påfyll både faglig og personlig. Det er også av betydning at deltagerne sammen styrker sin kunnskap om sin tilstand for å kunne stå sterkere når de skal fremme sine behov ute i skole/ arbeid og samfunn for øvrig. Seminarhelgen skal også gi rom for en pust i bakken, være sammen med noen som forstå og der de kan være seg selv.

 

Prosjektleder har i etterkant hatt kontakt med mange av deltakerne. Veldig hyggelig å høre at seminaret gav en ny giv til å ta tak i livet på en annen måte. Mange pårørende har fortalt at de har en helt annen hverdag, og at samarbeidet er av en annen dimensjon.

 

Evaluering: Samlet sett var det et flott seminar, med meget bra tilbakemeldinger. Evalueringen av seminaret var veldig positiv og deltakerne var tydelig veldig fornøyde. Spørsmålet var: Når kommer det oppfølgingsseminar?


 

 

16.02.09:

PS. Vi har fått en kortere versjon av sammendraget også. (Jan M.)

Prosjektleder/forsker

Aud Mork Bredesen

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Seminar for unge voksne med Tourettes Syndrom
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Beløp Bevilget
2008: kr 370 000
Startdato
01.09.2008
Sluttdato
31.10.2008
Status
Avsluttet