Senior Svøm

Søknadssammendrag

Aalesund Svømme og Livrednings Klubb fikk i 2020 tildelt midler i fra Statsforvalteren ift tiltak mot ensomhet for seniorer/pensjonister. Disse midlene fikk vi først tatt i bruk i fjor høst pga korona restriksjoner. Midlene vi fikk tildelt vil være brukt opp før sommeren.

Hver fredag formiddag har vi Seniorsvøm for alle fra 65 år og eldre, på Bybadet i Ålesund. Alle deltakerne får da gratis inngang, kaffe og kanelboller. Vi har to instruktører/verter som tar seg av alle som deltar.

Vi har delt inn tiltaket slik at hver gruppe deltar 8 fredager før en ny gruppe starter opp. Hver gruppe kan være på opptil 35-40 personer.

Tiltaket har vært en formidabel suksess for denne aldersgruppen både med hensyn til aktivitet og det sosiale.

Vi har pr i dag ventelister som vi prøver å følge opp på best mulig måte.

Planen er at vi markedsfører ut at vi vil videreføre dette tiltaket over sommeren, og at man allerede i mai kan sette seg opp på ventelister for oppstart etter sommeren.

Tilbakemeldingene fra deltakere er udelt positive og vi får stadig inn spørsmål om vi skal videreføre dette over sommeren.

Deltakerne sier at de også får nye kontakter gjennom dette tiltaket og har skaffet seg «nye» venner. Dette er også et av formålene med gjennomføringen av prosjektet.

Med midlene fra Stiftelsen Dam får vi mulighet til å videreføre og tilby dette meget viktige prosjektet til nye deltakere, rettet mot en gruppe som har veldig få faste tilbud ift aktiviteter og sosiale tiltak.

Prosjektleder

Sture Fladmark

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Senior Svøm
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 250.000
Startdato
08.04.2022