Seniorferie

Søknadssammendrag

Målgruppen for dette tiltaket er hjemmeboende eldre i Ullensaker. Særlig retter tiltaket seg mot eldremed psykiske eller fysiske funksjonsnedsettelser som trenger hjelp for å komme seg ut av hjemmet sitt.

Turvenn/ledsager er elevene på helse- og oppvekstfag på Jessheim vgs, spesielt de elvene som går påVG2 helsearbeiderfag. I faget «Yrkesfaglig fordypning» og gjennom arbeid med kjerneelementet
«Omsorg, relasjoner og tverrfaglig samarbeid» vil vi legge til rette for at elevene kan være ledsagere forde hjemmeboende eldre. På den måten kan vi legge grunnlaget for møter på tvers av generasjoner, hjelpfor de eldre og elevene får erfaring med kommunikasjon og samhandling med mennesker fra en annenaldersgruppe enn dem selv og som er i en annen livssituasjon en dem selv.

Frivilligsentralen vilorganisere turen og være den som de eldre henvender seg til for å delta. Kommunen medhjemmetjenesten kan også være aktuelle å samarbeide med for at tilbudet skal komme de eldre somtrenger det til gode. Turen planlegges i samarbeid mellom Frivilligsentralen og lærer og elever påJessheim vgs. Turmålet må være tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Transporten må også velges slik at evt. hjelpemidler kan transporteres med. Før turen må elevene skrive under påtaushetsplikt og vi må også legge til rette for møter mellom deltageren og eleven, slik at elevene er kjentmed deltagerens utfordringer og hjelpebehov., og deltagerne kan bli trygge på elevene som skal følgede. Dette møtet vil foregå i lokalene til Frivilligsentralen. Reiseforsikringer må deltageren selv anskaffe. Elevene er forsikret gjennom skolen. Lærere som deltar må ha helseutdanning. Godkjennelse om bilder kan tas må foreligge fra deltageren. Turen evalueres etter gjennomføring både av deltagerne, lederfrivilligsentralen, eleven og lærer.

Prosjektleder/forsker

Rita Fjeld Hovden

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Seniorferie
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 250.000
Startdato
25.08.2021