Seniorkafe på tvers av ulike kulturer

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

80

Fremdriftsplan

Prosjektet deles inn i tre hovedfaser Fase 1: Oppstart og rekruttering (01.01.2023-01.07.2032) Rekruttering av frivillige som skal få opplæring og innføring i rutiner og selve gjennomføringen av den ukentlige aktiviteten i samarbeid med Grønland seniorsenter. Informasjon ut til aktuelle sårbare eldre om fast ukentlige tilbud. Fase 2: Faste ukentlige aktiviteter (01.07.2023-01.11.2024) Brukerundersøkelser, aktiviteter (sang, historie, kurs, seminar og annet som gruppen ønsker), faste dager og samlinger med de frivillige. Faglig påfyll Delevaluering 15.12.2022 og plan for videre gjennomføring etter endt prosjektperiode. Fase 3: Avslutning og evaluering (01.12.2024-31.12.2024)

Prosjektleder/forsker

Hanne Merethe Nøding

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Seniorkafe på tvers av ulike kulturer
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
, 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2024