Seniortreff på Lindland Gård

Søknadssammendrag

Seniortreff på Lindland gård i Lindesnes kommune vil gjennomføres ukentlig og har som formål å motvirke ensomhet og skape en arena for fellesskap og tilhørighet for målgruppen. Ukentlige seniortreff for aldersgruppen 60-80 år som tilbys forskjellige aktiviteter. Hovedmålet er å utvikle nye nettverk for eldre som har behov for å treffe andre mennesker.

Metodisk så vektlegges en relasjonell tilnærming i møte med brukerne. Fokus er den gode og trygge samtalen, hvor hver enkelt bruker opplever at de blir sett og møtt med respekt, og at deres brukerstemme blir hørt og ivaretatt.

Seniortreff tilbyr gode opplevelser sammen med dyr på Lindland gård (hester, geiter, sauer, lamaer, alpakkaer, hunder og katter m.m), felles måltider og nye sosiale nettverk. I møte med dyr og hester vil brukerne kunne oppleve mestring og få positive opplevelser sammen med dyra.

Tiltaket har varighet fra desember 2021 til desember 2022.

Prosjektleder/forsker

Gunn Lindland

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivtet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Seniortreff på Lindland Gård
Organisasjon
Hest og Helse
Beløp Bevilget
Kr 290.000
Startdato
20.07.2021