Senter kreativ

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Lediggang er roten til alt vondt og på mange måter er det riktig om man ikke finner noe man kan sysselsette seg med

Lediggang er roten til alt vondt og på mange måter er det riktig om man ikke finner noe man kan sysselsette seg med.

 

Hva er vitsen med å stå opp om morgenen om man ikke har noe spesielt å ta seg til? Hva er vitsen med å legge seg tidlig om man vet at dagen i morgen ikke bringer med seg annet enn smerte og fortvilelse? Hva er vitsen med å gå til byen om man vet at rustilbudene står i kø? Hva er i det hele tatt vitsen med å kjempe for en rusfrihet som aldri blir noe av likevel? Vi kjenner nå til viktigheten av tilrettelagt sysselsetning og hvilke positive effekter dette har. Likevel er et liv som rusmisbruker svært komplisert og man må ofte tilnærme seg et sosialt liv på forskjellige måter.

 

Noen trenger lang tid og må bearbeides. Vi manglet et senter hvor man med forsiktighet legger til rette for at rusmisbrukere skal sysselsettes, opparbeide tillit, samhørighet og på den måten kunne få kontakt med virkeligheten uten bruk av press eller tvang. Resultatet er ubetinget en bedre hverdag. Man sover bedre på natten fordi man er sliten og våkner på morgenen med en god grunn til å stå opp. Tankene blir konstruktive og det blir lettere å hanskes med de reelle problemene og hvordan man skal ta fatt på disse. Sysselsetting varierer i forhold til den kunnskap, kompetanse og tilstand brukeren er i.

 

Senter Kreativ har et program ”tilbake til hverdagen” – som er etablert med midler fra Helse og Rehabilitering. Der kan rusmisbrukere lære seg mestring av en hverdag uten fokus på rus. De fleste av våre brukere kommer rett fra gata og har kanskje gjennom mange år ikke hatt andre former for sysselsetning enn det å fremskaffe dagens rasjon med stoff. I mange tilfeller opplever vi at en tilnærming til et bedre sosialt liv består av elementer som for oss normalt oppegående mennesker høres elementært ut. Her kan vi nevne flere ting: hvordan ta en buss, lese tidtabell, hvordan bor man, normal hygiene, tilberede enkle retter (eget kjøkken), hvordan skal man snakke med et annet menneske (egen aktivitetsavdeling), hvordan ta vare på sin egen økonomi etc. Listen er lang.

 

Gjennom midlene fra Helse og Rehabilitering har vi kunnet starte et særdeles viktig arbeid. Det mest positive er at Senter Kreativ åpnet mange flere muligheter enn det vi på forhånd hadde forestilt oss og hadde i så måte en utvidet effekt. Tilretteleggingen av Senter Kreativ ble ferdig ved utgangen av 2004, men arbeidet vil fortsette i 2005.

Prosjektleder/forsker

Magnar Hansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Senter kreativ
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2004: kr 70 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet