Sertifisert Mosjonsmisjonær

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

100

Fremdriftsplan

Trinn 1: Rekruttering av deltakere (oktober 2023) Prosjektleder er ansvarlig. – Rekrutteringen foregår målrettet ved hjelp av e-post (og eventuelt telefon) til alle kommuner/dagsenter/frivilligsentraler. Leder vil bli adressert. – Vi tar imot påmelding til et oppstartsmøte/informasjonsmøte i form av et webinar. Det skal være enkelt å melde seg på. Leder skal være involvert i påmelding da dette sikrer god forankring. Trinn 2: Kartlegging av aktivitetsnivå på dagsenter før oppstart (november 2023) – Vi vil gjennomføre en kartlegging på hvor mye, og hva slags, fysisk aktivitet og trening som blir gjennomført på dagsenter før prosjektet starter. Trinn 3: Gjennomføring av aktiviteter (desember 2023- september 2024): Fysioterapeut/prosjektleder er hovedansvarlig – Arrangere webinar for alle påmeldte – Alle får tilgang til det digitale treningsverktøyet utviklet av fysioterapeut og tilpasset mennesker med nedsatt funksjon – Lære opp alle deltakere(ansatte/frivillige) parallelt med utprøving. Metodikken er klar. Fire digitale samlinger på Teams med ulike tema: 1) Fysisk aktivitet og eldre (innledning): Hvorfor og hvordan 2) Bruk av digitalt treningsverktøy: Kom i gang 3) Instruktørrollen: Hvordan lykkes 4) Implementering: Fra teori til praksis 5) Eksamen: Bli "Sertifisert Mosjonsmisjonær" Fysioterapeut er levende opptatt av formidling og sørger for at engasjementet smitter over på alle deltakerne. Vi arrangerer digitale brukerforum regelmessig gjennom prosjektperioden. Dette sikrer stor grad av brukermedvirkning. Trinn 4: Evaluering og rapportskriving (september 2024) – Alle deltakere/kommuner fyller ut et spørreskjema. – Rapportskriving og evaluering – Prosjektleder er ansvarlig Vi vil sørge for sterk brukermedvirkning i alle led

Prosjektleder/forsker

Ragna Sigmo Skipstad

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Sertifisert Mosjonsmisjonær
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
2023: kr 76 000, 2024: kr 324 000
Startdato
15.10.2023
Sluttdato
15.10.2024