Seterstuggu

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Folldal Bo- og Servicesenter og LHL Folldal har i samarbeid gjennomført et prosjekt for å gi helse- og trivselsfremmede tilbud til brukere av senteret og bygdefolket for øvrig. Seterstuggu er et prosjekt som er kommet i stand etter mange samtaler med eldre mennesker. Alle har vi en drøm fra ”gamle dager” hvor fint det var da. Folldal har lange tradisjoner med seterdrift og mange har vært budeier på setrene. Vi har innredet et rom ved Folldal Bo- og Servicesenter som er identisk med ei seterstue fra 50-tallet. Den skal brukes for å vise fram daglige gjøremål som var på setrene. Det gjelder for eksempel å separere, kinne og bake. I seterstuggu prøver vi å gjenskape det miljøet som var på setrene før. Seterstuggu brukes som erindringssted for eldre mennesker, demente og syke som har mistet en del av selvbildet og livskvaliteten, og trenger hjelp til å få et rikere liv. For de yngre skal rommet vise våre historiske røtter. For gruppen demente har en få aktivitetstilbud som fenger og erfaringen hittil viser at Sæterstuggu gjør det.

 

Sæterstugguprosjektet fenger også langt ut over Folldal kommunes grenser. Delegasjoner fra nabokommunene har vært på befaring for å lære om Sæterstuggu. De ønsker å etablere lignende tiltak og dermed kom ideen til dette prosjektet. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Helse- og Rehabilitering med kr 60 000. Kr 20 000 til transport av deltagere, og kr 40 000 til materiell og utstyr. I løpet av prosjektet har det vist seg at utgifter til transport har blitt mindre og utgifter til materiell og utstyr noe større. Det har derfor vært nødvendig å omfordele noe av tildelte midler etter søknad.

 

Det er i tillegg nedlagt mange timer fra frivillige og prosjektleder. Lions Folldal har bidratt med mange arbeidstimer og midler for å få Sæterstuggu slik den er i dag. Folldal Arbeiderkvinnelaget og Husflidslaget har i likhet med Lions bidratt med midler til innkjøp av utstyr. Dette har gjort arbeidet med Sæterstuggu lettere for prosjektleder. Dette var flott samarbeid som kom til underveis i prosjektet og som ikke var planlagt på forhånd.

 

Sæterstuggu ligger sentralt i Folldal Bo- og Servicesenter. Den står åpen, kan brukes både dag, kveld og helg. Dette gjør at tilgjengeligheten og muligheten til å bruke Sæterstuggu er enklere. Det ligger godt til rette for at det besøket som har vært, kan fortsette og også utvides. Barnehager og skoler er et naturlig satsningsområde, både i forhold til historien og for å skape liv og røre rundt omkring Sæterstuggu framover. Gjesteboka i Sæterstuggu viser at prosjektet har vært svært vellykket og at det er mange godt fornøyde gjester som har vært på besøk.

Prosjektleder/forsker

Bjørg Hildonen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Seterstuggu
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Folldal Bo- og servicesenter
Beløp Bevilget
2005: kr 60 000
Startdato
01.05.2005
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet