Sikkerhet av legemidler hos gravide

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Bakgrunn for prosjektet er manglende kunnskap om hvilke konsekvenser legemiddelbehandling av psykiske lidelser har for svangerskapsutfallet samt for mor og barns helse ved og etter fødsel.

Målsetting

Hensikten med studien er å undersøke betydning av mors bruk av SSRI antidepressiva (selektive serotoninreopptakshemmere) og NSAIDs smertestillende (Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs) i forhold til fødselsvekt og gestasjonsalder (alderen på et foster eller embryo på et bestemt tidspunkt under en kvinnes graviditet).

Design, metode, materiale

Studien er en populasjonsbasert kohortstudie som tar utgangspunkt i de 30 000 kvinnene som deltar med mer enn ett svangerskap i den norske Mor-og-barn undersøkelsen (MoBa-studien) i regi av Nasjonalt folkehelseinstitutt. Vi ønsker å bruke et søskendesign, det vil si sammenligne svangerskapsutfallet mellom barn i samme familie med og uten medikamenteksponering i fosterlivet.

Gjennomføring

Prosjektet ble gjennomført og resulterte i to original publikasjoner, en oversiktsartikkel (publisert i Nature Reviews Neurology), tre muntlige presentasjoner på internasjonale konferanser og to poster-presentasjoner. Prosjektperioden ble forkortet grunnet overgang til fast ansettelse annet sted. Derfor ble publikasjonene på benzodiazepiner og opioider overdratt til andre i samme forskningsgruppe, og ble således gjennomført likevel.

Resultater

NSAIDs øker ikke risikoen for misdannelser, men økte risikoen for andre uheldige svangerskapsutfall som økt blødningsrisiko hos mor og astmaplager hos barnet. Studien bekrefter at gravide bør unngå bruk av NSAIDs. Barn av mødre som bruker SSRI-antidepressiva i svangerskapet fødes i gjennomsnitt 5 dager tidligere enn ueksponerte søsken. Studien bidrar til å kunne avveie fordeler og ulemper ved bruk av antidepressiva ved graviditet.

Samarbeidspartnere

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo St. Olavs hospital, Trondheim

Videre planer

Kunnskapen har blitt implementert i kliniske retningsliner og anbefalinger om bruk av smertestillende i svangersakpet. Prosjektet har fått god pressedekning.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært et svært godt samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening.

Publikasjonsliste

Nezvalova-Henriksen, K., Wood, M., Spigset, O. & Nordeng, H. (2016). Association Of Prenatal Ibuprofen Exposure With Birth Weight And Gestational Age: A population-based sibling study. PLOS ONE, desember 9. | DOI:10.1371/journal.pone.0166971

Nezvalova-Henriksen, K., Spigset, O., Eek Brandlistuen, R., Ystrom, E., Koren, G. & Nordeng, H. (2016). Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birth weight and gestational age: a sibling-controlled cohort study. Int J Epidemiol., 45(6), 2018-2029.
https://doi.org/10.1093/ije/dyw049

Amundsen, S., Nordeng, H., Nezvalova-Henriksen, K., Stovner, L. J. & Spigset, O. (2015). Amundsen S, Nordeng H, Nezvalova-Henriksen K, Stovner LJ, Spigset O. Nat Rev Neurol., 11, 209-219. 
doi:10.1038/nrneurol.2015.29


Konferanser:
Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birth weight and gestational age: a sibling-controlled cohort study. Poster at the 45th ESCP Conference, Oslo, Norway; 05.10.2016 – 07.10.2016

The effect of prenatal nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) exposure on immediate pregnancy outcomes – a sibling controlled cohort study. Presentation at the ENTIS 2015 Meeting, Praha, Czech Republic; 18.09.2015 – 20.09.2015.

Effect Of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) Exposure During Pregnancy On Birth Weight And Gestational Age: A Sibling-Controlled Cohort Study. Presentation at the ICPE 2015 conference in Boston, USA; 22.08.2015 – 26.08.2015.

The effect of prenatal antidepressant exposure on birth weight, gestational age, and congenital anomalies – advantages of using a sibling control design. Presentation at the NOFE 2014 conference, Trondheim, Norway; 29.10.2014 – 30.10.2014.

Acetaminophen exposure during pregnancy and childhood asthmatic symptoms – results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa) cohort study. Poster at the OTIS-ENTIS meeting, Toronto, Canada; 19.09.2014-21.09.2014.

Sluttrapport/artikler (pdf)

SSRI_sibGAIntJEpi2015.pdf
Nezvalova_Ibux_BW_Sibling_PlosOne2016.pdf

Sluttrapportsammendrag

Nezvalova-Henriksen, K., Wood, M., Spigset, O. & Nordeng, H. (2016). Association Of Prenatal Ibuprofen Exposure With Birth Weight And Gestational Age: A population-based sibling study. PLOS ONE, desember 9. | DOI:10.1371/journal.pone.0166971

Nezvalova-Henriksen, K., Spigset, O., Eek Brandlistuen, R., Ystrom, E., Koren, G. & Nordeng, H. (2016). Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birth weight and gestational age: a sibling-controlled cohort study. Int J Epidemiol., 45(6), 2018-2029.
https://doi.org/10.1093/ije/dyw049

Amundsen, S., Nordeng, H., Nezvalova-Henriksen, K., Stovner, L. J. & Spigset, O. (2015). Amundsen S, Nordeng H, Nezvalova-Henriksen K, Stovner LJ, Spigset O. Nat Rev Neurol., 11, 209-219. 
doi:10.1038/nrneurol.2015.29


Konferanser:
Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birth weight and gestational age: a sibling-controlled cohort study. Poster at the 45th ESCP Conference, Oslo, Norway; 05.10.2016 – 07.10.2016

The effect of prenatal nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) exposure on immediate pregnancy outcomes – a sibling controlled cohort study. Presentation at the ENTIS 2015 Meeting, Praha, Czech Republic; 18.09.2015 – 20.09.2015.

Effect Of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) Exposure During Pregnancy On Birth Weight And Gestational Age: A Sibling-Controlled Cohort Study. Presentation at the ICPE 2015 conference in Boston, USA; 22.08.2015 – 26.08.2015.

The effect of prenatal antidepressant exposure on birth weight, gestational age, and congenital anomalies – advantages of using a sibling control design. Presentation at the NOFE 2014 conference, Trondheim, Norway; 29.10.2014 – 30.10.2014.

Acetaminophen exposure during pregnancy and childhood asthmatic symptoms – results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa) cohort study. Poster at the OTIS-ENTIS meeting, Toronto, Canada; 19.09.2014-21.09.2014.

Prosjektleder/forsker

Hedvig Nordeng

Hovedveileder

Hedvig Nordeng

Detaljer
Program
Forskning (2013)
Prosjektnavn
Sikkerhet av legemidler hos gravide
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Beløp Bevilget
2014: kr 800 000, 2015: kr 815 000, 2016: kr 830 000
Startdato
17.02.2014
Sluttdato
29.02.2016
Status
Avsluttet