Simulering av hørselstap

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Vi vil lage en CD med norske lydfiler som simulerer hørselstap i forskjellige lyttesituasjoner. CDen skal brukes i forbindelse med våre rehabiliteringskurs, i forbindelse med ulike foredrag, og ellers på arenaer der det er viktig å formidle at et hørselstap oppleves forskjellig fra person til person. Selv med gode foredrag og visuell informasjon om hørselstap og dets konsekvenser, er det behov for et konkret informasjonsverktøy som illustrerer og tydeliggjør vanskene gjennom hørselstapsimulering. Gode lydeksempler gjør at normalthørende virkelig får «ørene opp» når man hører hvordan et hørselstap kan oppleves. Det finnes lydeksempler på diverse nettsider som kan brukes i informasjonssammenheng, men de gir ikke alltid det bilde vi ønsker å formidle. Det gir for eksempel ingen optimal informasjon å spille et lydeksempel av et mekanisk hørseltap, når det vi ønsker å formidle er et nevrogent hørselstap – som oppleves forskjellig. Hørselstap oppfattes også forskjellig fra person til person, og vårt mål er at CDen vi skal lage har en stor meny med hørselstapsvarianter å ta av, slik at vi til enhver tid kan spille av det hørselstapet som er relevant for den enkelte, og som illustrerer personens hørselstap best mulig. Eksempelvis spiller vi simulering av støyrelaterte hørselstap, med og uten tinnitus når vi skal snakke for ungdom, og for ansatte i pleie og omsorg vil vi spille av typiske aldersrelaterte hørselstap.
En CD vil også gjøre informasjonen lett tilgjengelig for andre som ønsker å formidle informasjon om hørselstap, for eksempel for likemenn og hørselskontakter i kommunene. På denne måten vil man kunne spre informasjonen også uten at fagfolk er til stede.

2. Prosjektets målsetting
Vi vil lage en CD med eksempler på ulike hørselstap i forskjellige lydomgivelser. Det overordnede målet er å få normalthørende til å forstå hvordan hørselshemmede kan ha det i en kommunikasjonssammenheng, og gjennom dette informere om betydningen av å etablere et så godt lyttemiljø som mulig. Hørselstapsimuleringene skal tilrettelegges slik at det er lett å plukke relevante lydkutt fra CDen, og alt skal være tilgjengelig på Briskebys og HLFs hjemmesider samt legges ut på YouTube.

3. Prosjektets målgrupper
Hørselshemmede, hørselshemmedes venner og familie, hørselshemmedes arbeidskollegaer og ledelse samt ansatte i pleie og omsorgssektoren.

4. Prosjektets gjennomføring
Vi vil lage en CD med en rekke lydeksempler. Det spilles inn noen minutter med norsk tale slik normalthørende oppfatter talen og lydbildet. Dette blir da en referanse. Når det legges inn ulike hørselstap over samme tale, kan en lett høre forskjellen. Det legges også inn tinnitus og omgivelsesstøy med med mange forskjellige typer hørselstap. Det samme gjøres også med musikkstykker. På denne måten blir det lettere for normalthørende å forstå hvordan en hørselshemmet opplever lyd og tale, og hvor slitsomt det kan være å kommunisere med hørselstap.

4. Prosjektets betydning
Tanken bak CDen er at den skal dekke de fleste kategorier hørselstap i mange og generelt vanskelige lyttesituasjoner. CDen vil

gjøre hverdagen lettere for fagfolk som har behov for lett tilgang på norsk materiale for ethvert foredrag på mange ulike arenaer, men først og fremst vil den gi hørselshemmede et verktøy til å forklare eget hørselstap for familie, venner og kollegaer. Ved å høre hvordan hverdagen kan arte seg for en hørselshemmet, og hvilke utfordringer de har i ulike lyttesituasjoner, vil vi lettere kunne skape forståelse for f.eks. viktigheten av å bruke teleslyngeanlegget på fellesområder osv. LydsimuleringsCDen vil dekke et lenge følt savn i arbeidet vårt med å gjøre hverdagen lettere for alle landets hørselshemmede.
5. Prosjektets fremdriftsplan
Prosjektet er ettårig:
– Januar: Prosjektleder utarbeider detaljert liste over lydopptak i samarbeid med filmselskapet
– Februar – juni: Filmproduksjon
– Juli: Ferie
– August – oktober: Prøvevisninger og revisjoner
– Oktober – november: Lansering/markedsføring/distribusjon
– Desember: Sluttrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport simulering av hørselstap.pdf

Prosjektleder/forsker

Aslaug Lunde

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Simulering av hørselstap
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
HLF Briskeby kompetansesenter as
Beløp Bevilget
2014: kr 390 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet