Sirius – et band for eksavhengige

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Sirius er et rockeband som består av tidligere rusgiftavhengige. Sirus har blitt tildelt 20.000 kroner gjennom Forbundet Mot Rusgift fra Helse og Rehabilitering. Innvilget beløp er uavkortet brukt til innkjøp av instrumenter og musikkeffekter til bandet.

 

Da kun deler av søkt beløp ble tiltelt, har det hatt konsekvenser for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet ble derfor gjennomført i en mindre målestokk enn det som var planlagt i første omgang.

 

Sirius har hatt møter med Forbundet Mot Rusgift. Her ble det avklart hvordan pengene skulle disponeres. FMR stilte seg som garantist for betaling av innkjøp av utstyr til prosjektet opp til kr. 20.000. Ved årets utløp var alle midlene brukt til kjøp av utstyr og musikkeffekter. Bl. a. dette er kjøpt inn:

·        Sirius har kjøpt inn et nytt og eget trommesett. (Tidligere var bandet avhengig av å låne trommesett)

·        Videre har det blitt kjøpt inn to DI bokser til akustiske gitarer

·        To stk mikrofoner til å kunne forsterke trommesettet

·        Fire stk mikrofonkabler

 

Sirius har i møter avklart at vi skal finne et nytt øvingslokale som er mer hensiktsmessig for bandet. Det som disponeres nå er ikke godt nok ut fra Sirius sitt ønske om å øve mye og ha et godt egnet lokale. Sirius har funnet et nytt lokale som disponeres f.o.m. 1. mars 2006. Leiekontrakten er for fem år. Lokalet leies sammen med bandet ”Keep Coming Back Band” som vi har et tett samarbeid med. Kostnadene for husleie og depositum blir betalt av medlemmene selv.

 

Sirius har laget en demo. Den kan brukes til å sende rundt til ulike for å kunne vise hva Sirius står for. For å kunne gjennomføre demoen er det samarbeidet med Johan Schioldberg som har startet et nytt studio. Bandet har også spilt inn musikk som skal gis ut på en samle-CD i USA. Bandet er ikke lenger aktivt som band, men tre av bandmedlemmene er fortsatt aktive og bruker utstyret.

Prosjektleder/forsker

Hans de Wit

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Sirius – et band for eksavhengige
Organisasjon
Forbundet Mot Rusgift
Beløp Bevilget
2006: kr 20 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet