Sisterhood i Sanitetens hus

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Årets Ungdata-tall viser en tydelig økning i andelen jenter og gutter som rapporterer om psykiske helseplager. På ungdomstrinnet opplever tre av ti å være plaget av tanker om at «alt er et slit» eller de «bekymrer seg for mye om ting». På videregående har nærmere halvparten av elevene stressymptomer og synes alt er et slit. Men kjønnsforskjellene er betydelige. Jenter er langt oftere plaget enn gutter. N.K.S., Norges største kvinneorganisasjon, er bekymret for denne trenden. Sisterhood-grupper gir oss verktøyet til å jobbe målrettet og langsiktig lokalt for å snu utviklingen.

Målsetting

At flere unge jenter skal dra nytte av jentegrupper som et middel til å utvikle gode venninnerelasjoner, styrke deres psykiske helse og utfolde seg positivt. Vi har som mål å gi et nasjonalt tilbud om Sisterhood-grupper. Et tilbud som også kommer jenter på bygda og mindre tettsteder til gode.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er unge jenter i alderen 12-20 år. Vi estimerer at 150 jenter vil delta i løpet av prosjektperioden.

Antall personer i målgruppen

150

Beskrivelse av gjennomføring

10 nye sanitetsforeninger skal etablere og gjennomføre Sisterhood-grupper i løpet av prosjektperioden ved hjelp av frivillig innsats. N.K.S. sentralt skal tilby opplæring, veiledning og støtte til lokalforeningene som vil igangsette Sisterhood-grupper. Sentralt er gruppelederkurs til nye gruppeledere og veiledningsmøter for eksisterende gruppeledere, bistand til å rekruttere frivillige gruppeledere og til å bruke sosiale medier for å nå ut til jentene m.m. Vi skal etablere et fellesskap for gjennomføring og læring av hverandre. Gjennom «fadderforeninger», foreninger som har erfaring med Sisterhood, kan andre foreninger hente inspirasjon, kunnskap og råd for hvordan de bør gå fram. En jentegruppe består av 10-12 jenter ledet av en-to gruppeledere, som møtes en gang i uka på rundt to timer. Annenhver gang er det temakveld og aktivitetskveld som er bestemt av jentene i samråd med gruppeleder. Viktige tema som går igjen er vennskap, kropp, press og stress, seksualitet og grensesetting. Sisterhood er en veletablert metode med en håndbok full av praktiske øvelser, som sammen bidrar til «psykisk styrketrening» og refleksjon for deltakerne. Det forebyggende potensiale ved jentegruppene vil være sentralt i våre jentegrupper.

Fremdriftsplan

Både år én og år to av gjennomføringen følger samme overordnede framdriftsplan: 1. kvartal: kommunikasjons- og rekrutteringsstrategi, bistå foreningene med å rekruttere gruppeledere 2. kvartal: avholde gruppelederkurs og bistå lokalforeninger til oppstart 3. kvartal: oppstart av 5 jentegrupper lokalt 4. kvartal: avholde veiledningsseminar for eksisterende gruppeledere, samle erfaringer og "beste praksis", informasjonsspredning

Prosjektleder/forsker

Cathrine Holst Salvesen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Sisterhood i Sanitetens hus
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2018: kr 756 000
Startdato
07.01.2018
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring