“Sisters” på Ungdomsbølgen

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo har i 10 år drevet forebyggende ungdomsarbeid i Søndre Nordstrand Bydel

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo har i 10 år drevet forebyggende ungdomsarbeid i Søndre Nordstrand Bydel. I samarbeid med Mortensrud Menighet og Bydelsadministrasjonen fungerer tiltaktet nå som en Frivillighetssentral for ungdom, under navnet Ungdomsbølgen Mortensrud. Frivillighetssentralen driver med aktivitetsskaping for og med ungdom, der ungdommene får ledertrening og opplæring i prosjektarbeid, slik at de selv kan planlegge og gjennomføre egne ideer på fritiden.

 

Bakgrunnen for ”Sisters” var at daglig leder lenge har sett en trend til at guttene har tatt stor plass både i ledende og deltakende posisjoner på bekostning av jentene; vi søkte derfor i 2003 om midler til å starte opp en egen jentegruppe.

 

Målet var å styrke jentenes egenverdi som mennesker, slik at de kunne bli trygge og selvstendige individer med bedret livskvalitet. Deres posisjon i Ungdomsbølgen måtte da styrkes på en måte som innebar å la jentene selv sette dagsorden i sitt eget forum.

 

Sisters har vært et toårig prosjekt med en egen deltidsansatt prosjektmedarbeider i tillegg til daglig leder som prosjektleder. Vi har brukt frivillige storesøstre som jentene kan identifisere seg med og rådføre seg med i et rent jentefellesskap. Aktivitetsskaping med ledertrening og prosjektarbeid har vært den metodiske tilnærmingsmetoden, mens det sosiale fellesskapet har blitt fokuset og den drivende kraften i gruppen. Jentene har hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom hele prosjektperioden med turer, arrangementer og jentekvelder en gang i uken. De har planlagt og gjennomført over 25 enkeltaktiviteter, fra rafting i Sjoa til rolige smykkekvelder med matfellesskap og samtaler. Jentene har skapt en arena der det er lov til å være seg selv, med alle de ressursene og utfordringene de har med seg. Gjennom evalueringer har de flere ganger formidlet hvor viktig dette jentefellesskapet har vært for hver enkelt. De sier selv at de har fått lov til å utvikle seg på en ufarlig arena og mange har sagt at sisters har fungert som et fristed fra hverdagens press på skolen, i hjemmet og blant andre venner.

 

 ”Sisters” fortsetter videre også etter prosjektperiodens slutt med jentene selv som drivkraft, i samarbeid med en av de frivillige storesøstrene – altså i god Ungdomsbølgeånd!

Prosjektleder/forsker

Jeanine Brenna

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
“Sisters” på Ungdomsbølgen
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Ungdomsbølgen Mortensrud
Beløp Bevilget
2004: kr 200 000, 2005: kr 225 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet