Sittesteiner

Pensjonistforbundet skal i bokform samle små og store historier som får frem mangfoldet i eldres arbeid til det beste for andre eldre og nye generasjoner.

Gjennom 70 år har pensjonistforeninger landet rundt jobbet for eldres kår i lokalsamfunnet. I samme periode har Pensjonistforbundet jobbet strategisk og på nasjonalt nivå for å ivareta eldres interesserer. På slutten av 1970 tallet ble statens eldreråd etablert som resulterte i kommunale og fylkeskommunale eldreråd på et senere tidspunkt. Summen av alt disse har drevet med er svært interessant for en samling av historier både av små trivielle forbedringer til store nasjonale endringer.

Målgruppen for aktiviteten er alle eldre og foreninger som er opptatt av å få frem sin egen og andres historie. Boken i seg selv, samt engasjementet som dette vil medføre, vil være bevis på måloppnåelsen.

Virkningen av prosjektet vil være et stort engasjement bredt blant eldre i lokalmiljøene. Eldre som ikke lenger er i stand til å drive fysisk aktivitet, men som fortsatt ønsker å bidra vil kunne bidra i dette prosjektet. Enten ved at de selv skriver, eller ved at prosjektgruppen intervjuer vedkommende.

Prosjektet vil videre glede mange eldre som har mange gode historier på lager som de gjerne deler med andre.

Arbeidet med prosjektet starter opp i desember 2020, med lansering av bok i forbindelse med eldredagen den 1. oktober 2021, og ferdigstilles med evaluering og videre arbeide den 1. desember 2021.

Prosjektleder/forsker

Lars Nestaas

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Sittesteiner
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
28.10.2020