Sjiraffen Akademiet: – Jeg vil lære mer!

Engelsk, litteratur, demokrati og seksuell helse er blant temaene som står på timeplanen.

I april fikk Stiftelsen Dams generalsekretær, Hans Christian Lillehagen (nummer fire fra høyre) delta i en time hos Sjiraffen Akademiet. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Jeg har skrevet et manus, men det er hemmelig foreløpig, sier en av deltakerne på Sjiraffen Akademiets litteraturkurs.

Deltakerne har fått i oppgave å lage egne tekster. Det kan være manus, dikt eller historier. Deretter diskuteres tekstutkastene i gruppa.

Målet er ikke bare mer kunnskap, men kunnskap deltakerne virkelig ønsker seg.

– Sårt

Sjiraffen Kultursenter tilbyr kunst- og kulturgrupper for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemming i Trondheim og omegn. Gjennom pandemien har de hatt en rekke ekstraordinære tilbud om aktivitet for de rundt hundre aktørene.

Men med nedstenging og hjemmeskole var det særlig et ønske Sjiraffens medlemmer hadde. De ville lære mer!

– Mange av aktørene har hatt sine siste år på videregående gjennom pandemien, og det har vært veldig sårt for dem at de har gått glipp av mye undervisning. Så da tenkte vi at vi måtte gjøre noe for dem, sier Ragnhild Arntsen, daglig leder på Sjiraffen Kultursenter.

Påvirker kursinnholdet

Og dermed ble Sjiraffen Akademiet født. Tanken var i utgangspunktet å tilby ekstra undervisning i blant annet historie, engelsk og litteratur, men etter ønske fra deltakerne selv ble det raskt utvidet til å blant annet handle om demokrati, valg, matlaging og seksuell helse.

– Jeg har lyst til å lære mer om 22. juli, men det fikk jeg ikke på skolen, forteller en av deltakerne, som er godt fornøyd med at ønsket er ivaretatt av Sjiraffen Akademiet.

Ikke bare lærer deltakerne mer fra Sjiraffens egne pedagoger, men de får også muligheten til å diskutere det de lærer i mindre grupper. Ekskursjoner har det også blitt, og etter endt kurs får alle deltakerne kursbevis.

Allerede våren 2022 fikk en rekke deltakere kursbevis i flere ulike fag. Sjiraffen Akademiet skal etter planen fortsette helt fram til sommeren 2023, og målet er økt hverdagsmestring og mer kunnskap for mennesker med utviklingshemming.

Imponert

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, besøkte prosjektet i april 2022. Han er imponert over deltakerne.

– Deltakerne er aktive, nysgjerrige og engasjerte, og det var inspirerende å være med på samtalen i gruppa, sier han.


Søknadssammendrag

Sjiraffen Kultursenter tilbyr kunst og kulturgrupper for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemming i Trondheim og omegn. Vi har gjennom hele pandemien tilbudt aktivitet for våre rundt 100 aktører til faste tider uavhengig av fysisk eller digitalt oppmøte, og tilrettelagt på best mulig måte for å få med alle.

I løpet av denne tiden har også flere av våre aktører blitt ferdige med videregående skole, der mye av skolegang er mistet pga. pandemi. Disse har hatt stor sorg over at deres siste skoletid har blitt forkortet og mye av opplæring har forsvunnet. Dessverre er det en kjent sak at mennesker med utviklingshemming erklæres «ferdig utlært» når de er ferdige med videregående opplæring, og ikke har tilbud om mer skolegang. Dette er svært fortvilende i seg selv, og har fått en ekstra bekymring for de som nå har mistet mye skole under pandemi.

Sjiraffen Kultursenter skal fra april 2022 – juni 2023 tilby ulike kurs som vil fremme hverdagsmestring og ny kunnskap, for mennesker med utviklingshemming. Vi vil gjennomføre kurs i engelsk, litteratur, matlaging, seksual helse, demokrati og valg, nyere og eldre historie. Vi vil gjennomføre kurs først og fremst på dagtid to dager i uka, men også se på muligheten for å ha noen kursrekker over helg. Alle kursdeltakere vil få kursbevis etter endt kurs. Vi vil ha en evaluering etter hvert semester. De fleste kursene vil ha 8-10 samlinger per kurs.

Prosjektet vil være med å løfte kunnskap og mestring rundt læring hos utviklingshemmede. På kursene vil de få lære ulike fagområder, som er viktig for hverdagsmestring og å kunne ta del i diskusjon i samfunnet for øvrig. Sånn sett vil prosjektet kunne få stort betydning for selvfølelsen, selvtillit, mestring og følelsen av å delta i en felles og likeverdig opplæring for deltakerne.

Prosjektleder

Martine Røys Nesbakk

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Sjiraffen Akademiet: Jeg vil Lære mer!
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
Kr 600.000
Startdato
15.03.2022