Sjiraffen Kultursenter Matprosjekt

Søknadssammendrag

Sjiraffen Kultursenter er en frivillig organisasjon som tilbyr kunst- og kulturgrupper for mennesker med utviklingshemming i Trondheim og omegn. Under den første «koronabølgen» måtte hele landet stenge, også Sjiraffen Kultursenter. Uten tilbudet ville dette bli katastrofalt for våre 70 aktører, så vi fikk penger av Stiftelsen Dam til prosjektet «KaranteneKanalen» for å følge opp aktørene hjemme. En annen «bivirkning» av koronapandemien og isolasjon er at mange er inaktive og har særlig dårlig kosthold. Det er mindre bistand med matlaging, og vi hører at mange spiser mye lettvint mat. Vi ønsket derfor å lage et enkelt matlagingsprogram som vil sendes ukentlig på vår youtubekanal. To aktører med utviklingshemming vil i løpet av 2020/2021 sammen med prosjektleder spille inn kokkeprogram ukentlig, som vil publiseres på vår youtubekanal.

I løpet av våren 2021 vil vi sammen med en fotograf og illustratør lage en enkel kokebok som vil gis ut til utviklingshemmede i Trøndelag. Kokeboken vil være gratis.

Sjiraffen Kultursenters Matprosjekt er godt i gang, og vi har laget en pilot på Sjiraffens Matgleder.

Om koronatiden tillater det, vil vi invitere inn en ernæringsfysiolog, profesjonelle kokker og andre til å delta i kokkeprogrammet.

Målgruppen for filmene og kokeboken er utviklingshemmede, og vi vil kunne nå ut nasjonalt ettersom filmene vil ligge åpent på youtube. Vi antar å kunne nå ut til flere tusen seere, og til flere hundre utviklingshemmede i Trøndelag som vil ha nytte av kokeboken. Å ha liggende ute lette oppskrifter med sunne måltider på nett, vil gjøre det lettere for utviklingshemmede å kunne lage maten hjemme også, der de kan pause og spille videre og ta det i sitt tempo. Vi vil oppfordre boliger og foreldre/foresatte om å benytte seg av programmene, slik at de vil kunne lage ting hjemme.

Prosjektleder/forsker

Kristine Hørgård Unsmo

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Sjiraffen Kultursenter Matprosjekt
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
21.10.2020