Null Filter – en suksesshistorie

I november 2015 fryktet Sjiraffens ungdomsband Null Filter at de måtte legge ned. Så kom Stiftelsen Dam på besøk.

Sjiraffens ungdomsband, Null Filter, ble etablert i 2015 i Trondheim. Siden den gang har de hatt flere spilleoppdrag. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Mestring i fellesskap er mottoet til Sjiraffen kultursenter i Trondheim. Senteret driver en rekke kulturaktiviteter for ungdom med og uten funksjonshemninger, blant annet flere teatergrupper.

Men i arbeidet med teatergruppene ble flere musikalske talenter oppdaget, og etter hvert dukket idéen om et eget rockeband opp. For å få til dét trengte Sjiraffen penger, og det ble sendt en søknad til Stiftelsen Dam gjennom Dissimilis.

Bandmedlemmene hadde imidlertid ikke tid til å vente på svar på søknaden, og med tid i øvringsrommet på Caos Café på Ugla i Trondheim startet de å øve. Men det koster å drive band, med instrumenter, øvingslokale og pedagoger til å lede bandet, og utover høsten 2015 så det ut til at bandet måtte legge ned.

Fryktet nedleggelse

Faktisk hadde Sjiraffens leder Ragnhild Arntsen allerede varslet at det kanskje gikk mot slutten for bandet, da Stiftelsen Dam en mørk novemberkveld banket på døra mens bandet øvde. Og gjett om det ble jubel!

– Vi har skrapt sammen penger denne høsten for å starte bandet, men nå var det ikke mulig lenger, sa prosjektleder i Sjiraffen, Ragnhild Arntsen, da Stiftelsen Dam overrasket bandet med midler.

– Både bandmedlemmene og foreldrene har spurt meg hver uke «blir det mer band, blir det mer band?», men jeg har ikke visst hva jeg skulle svare. Nå vet jeg: Det blir band!, jublet hun.

I november 2015 overrasket generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen (bak) ungdomsbandet Null Filter med penger. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Konserter

Og dermed fikk Sjiraffen sitt helt eget band, kalt Null Filter. Siden høsten 2015 har bandet, som består av ungdom og unge voksne med ulike funksjonshemninger, hatt en rekke spillejobber og konseter, blant annet på Ungdommens Kulturmønstring, Sjiraffen Festival, Juba Juba, Dissimilisfestival og julekalender på ISAK i Trondheim.

Etter at prosjektperioden har Null Filter kommet med på kommunebudsjettet til Trondheim kommune, og bandet er dermed sikret videre drift.

Her kan du lese mer om Sjiraffen kultursenter.

Se også: Sjiraffen Festival: «Er du dum i hodet, eller?»

Null Filter er en suksesshistorie. Etter at de etablerte seg med prosjektmidler fra Stiftelsen Dam er de sikret videre drift med midler fra Trondheim kommune. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Les mer om Sjiraffen kultursenter


Sluttrapport

Bakgrunn

Sjiraffen Kultursenter ble stiftet i 2012 av prosjektleder Ragnhild Arntsen og et styre. Dette kom etter at Teatergruppen Integretto og Teater Pimpernell hadde eksistert som faste tilbud i flere år, og det var stor etterspørsel etter gode musikktilbud for utviklingshemmede, noe kommunen ikke bidrar til. I 2015 ble det besluttet å opprette et bandtilbud som en del av Sjiraffen i forbindelse med årets Sjiraffenfestival, og det ble videre søkt inn midler til å fortsette prosjektet i en større skala. Mål i perioden : • Å utvikle individuelle talentet hos mennesker med utviklingshemming • Å ta hver og en aktør på alvor • Å utvikle metoder som gjør det enklere for mennesker med utviklingshemming å delta i bandet • Å se enkeltindividet i gruppa, og gruppa som helhet • La den enkeltes talent gi grunnlag for det musikalske uttrykket • La elevene møte likesinnede i et trygt miljø • La elevene oppleve mestring igjennom musikken

Oppsummering

På senhøsten ble det også klart at Sjiraffen Kultursenter er kommet med på kommunebudsjettet til Trondheim Kommune, og midlene fra Extrastiftelsen har bidratt til at vi har vært mer synlig i kulturfeltet. Dette har vært avgjørende for at midlene har kommet inn. Kommunen legger på langt nær inn noen full finansiering, men det er et viktig fremskritt. Null Filter fortsetter, og vi håper å etterhvert kunne få en romsligere økonomi til å kunne starte flere tilrettelagte bandprosjekter, ettersom ventelisten er lang.

Prosjektgjennomføring

I løpet av 2016 har vi gjennomført følgende: • Musikkpedagoger deltok på kurs ved Dissimilis kultur- og kompetansesenter i Dissimilismetodikk våren 2016 • Bandøvinger ukentlig gjennom hele skoleåret • Deltagelse på Dissimilisfestivalen, med konserter både på Rådhusplassen og på Dissimilis banketten • Konsert på Juba Juba festivalen i Trondheim • To konserter på Sjiraffen Festivalen • Konsert på Caos Cafe ungdomsklubb • Konsert på ISAK • Deltagelse på UKM • 2 huskonserter internt i Sjiraffen Det har vært jobbet med et mål om å skape et sterkt kunstnerisk prosjekt som gir publikum stort underholdningsutbytte, og som ikke bare oppfattes som et sosialt fritidstilbud. Øvingene henter inn metodikk fra kor og klassisk musikkpedagogikk, samt nyere fagområder, som musikkteknologi. Det blir i sammenhengen viktig å spille på hver enkelte musikers styrke, og både elever og instruktører bytter på roller og plasseringer rundt på scenen, og da alltid med elevene selv i sentrale posisjoner.

Resultater

Prosjektet har vært veldig vellykket, og bidratt til stor interesse fra nye musikere. Vi har mange på venteliste, og håper å få finansiert flere band, slik at alle kan få utvikle seg musikalsk i fellesskap med andre. Kunst og kultur er viktig, og å få bygge en kulturplattform sammen med andre skaper glede, mestring og bedre livskvalitet. Kunsten er iboende hos oss mennesker, og vi ser hvor viktig musikken er for våre deltagere. Det har vært viktig for oss å bli et helt band, der bandpedagogene utgjør en del av bandet på lik linje med de utviklingshemmede deltagerne. Dette er det som gjør Null Filter til det rockebandet det er i dag. Vi er i stadig utvikling, alle blir sett og får stråle i rampelyset.

Antall personer i målgruppen

6

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport uten bilder Sjiraffen Ungdomsband.pdf

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport uten bilder Sjiraffen Ungdomsband.pdf

Prosjektleder/forsker

Jonas Holm Lien

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Sjiraffen Ungdomsband
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2016: kr 150 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet