Sjiraffens Klimafestival

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Aktørstyret i Sjiraffen ønsker at utviklingshemmede skal lære mer om miljø og klima. De ønsker å kunne forklare ting på en enkel måte, slik at alle kan forstå hvordan natur og miljø henger sammen, og hvordan vi kan bidra med enkle ting for å kunne forbedre miljøet vårt. Aktørstyret ønsker å utfordre politikere og miljøorganisasjoner til å forklare hvorfor klima er viktig på en enkel måte slik at alle i målgruppa forstår. Aktørstyret ønsker å få opp interessen for klima og miljø blant målgruppen.

Målsetting

Å spre klima- og miljøengasjement blant målgruppen, la de lære mer om Klima og miljø gjennom å selv ta del i undersøkelser, la de selv være advokater for miljøet inn i sine grupper på Sjiraffen, forme ulike grupper som vil fokusere på ulike miljøområder og presentere for hverandre. Lære opp hverandr

Målgruppe

Utviklingshemmede ungdom og voksne i Trondheim og omegn som ønsker å lære mer om miljø og klima.

Antall personer i målgruppen

600

Beskrivelse av gjennomføring

Aktørstyret skal sammen med flere utviklingshemmede fra Sjiraffen utgjøre en miljøgruppe som jobber frem Sjiraffens Klimafestival. Gruppen skal jobbe med ulike mål gjennom hele året, som vil presenteres på Klimafestivalen i oktober. Festivalen vil være i forbindelse med FN dagen 24.oktober, og knyttes opp imot ulike bærekraftmål. Vi ønsker å ha fokus på tre ulike klima- og miljøaspekt, ett for hvert år. Gjennom kalenderåret skal vi lage små reportasjer der vi skal intervjue politikere og miljøorganisasjoner som jobber med disse ulike temaene. Vi vil utfordre de til å forklare ting på en enkel måte slik at målgruppen lett kan forstå og sette seg inn i tematikken. Reportasjene vil vises på vår youtubekanal, i sosiale medier og presenteres for gruppene på Sjiraffen. Vi ønsker at miljøgruppen selv skal ha stor påvirkning på innhold og delta aktivt i planleggingen. Ønsket om prosjektet kommer fra målgruppen selv, og det er derfor viktig for oss at de har en tydelig stemme inn i prosjektet gjennom alle tre år, og utgjør prosjektgruppen. De ulike reportasjene, samt funn gruppen gjør, vil presenteres på Klimafestivalen. Teater og musikkgrupper ved Sjiraffen deltar også inn i prosjektet med kulturinnslag.

Fremdriftsplan

Vår 2022: Prosjektgruppen etableres, jobber med tema: Miljøet i havet, etter FNs bærekraftmål 14. Intervjuer politikere og aktører fra Trøndelag Høst: Sjiraffens Klimafestival avholdes på ISAK Vår 2023: Prosjektgruppen jobber med tema: Regnskogen, og bærekraftmål 15. Intervjue politikere og aktører utenfor Trøndelag Høst: Klimafestival Vår 2024: Tema: Europeisk flora og fauna, bærekraftmål 15. Intervjue aktører utenfor Norge Høst: KlimaFestival

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Birgithe Juul Karambo Arntsen

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Sjiraffens Klimafestival
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2022: kr 400 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring