Sjukt frisk – en podkast fra NAAF

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

For en organisasjon med begrensede ressurser er det stadig utfordrende å finne måter å kommunisere med og formidle informasjon til målgruppen og brukere. Samtidig opplever vi en enorm etterspørsel, og et nærmest ubegrenset behov for informasjon, både når det gjelder forebygging av astma og allergi, men også hvordan leve med disse sykdommene. NAAF har på denne bakgrunn lyst til å videreføre og utvide podkasten «Sjukt Frisk» med 24 nye episoder.

Målsetting for prosjektet

Vår primære målsetting ved å lage flere sesonger av «Sjukt Frisk» er å nå ut til flere som søker informasjon og hjelp angående NAAFs fokusområder. Vi ønsker å svare på spørsmål om symptomer, utredning, forløp og behandling, samt hvordan leve et godt liv dersom man er rammet av disse sykdommene.

Målgruppe

Hovedmålgruppen for podkasten er unge til unge vokse, hovedsakelig mellom 19 og 40 år med astma, allergi, eksem eller annen overfølsomhet, samt pårørende.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

15000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

NAAF skal produsere, spille inn og publisere podkasten «Sjukt Frisk». Podkastserien skal bidra til økt kunnskap om ulike aspekter ved å ha astma, allergi, eksem, overfølsomhet og annen tematikk knyttet til NAAF sitt virke. Hver episode legges opp som en samtale mellom helsefaglig rådgiver i NAAF og personer som på en eller annen måte er rammet og påvirket av dette, enten direkte eller som pårørende. Episoder vil komme ut ukentlig for å sikre konunitet og bygge lytterbase.

Fremdriftsplan for prosjektet

2022:August-desember: Oppstart – Informasjon og involvering fra målgrupper-Tematikk, research, manusarbeid, booke gjester-Utarbeiding av kjøreplan og manus og oppstart innspilling og publisering November-desember 2022: Planlegge episoder for 2023 2023:Januar-juni:Utarbeiding av kjøreplan, manus, research, booke gjester, innspilling og publisering

Prosjektleder

Maja Aas

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Sjukt frisk – en podkast fra NAAF
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Moderne Media – Podkaststudio
Beløp Bevilget
2022: kr 266 000
Startdato
01.08.2022
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring