Skadeforebygging i Trondheim

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet hadde som målsetting å identifisere behov for ulykkesforebygging, å bidra til planlegging av forebygging i Trondhei

Prosjektet hadde som målsetting å identifisere behov for ulykkesforebygging, å bidra til planlegging av forebygging i Trondheim kommune og evaluere effekt av forebyggingen. Prosjektet har bidratt til å planlegge, systematisere og iverksette tiltak rettet mot de minste barna i Trondheim fra og med oktober 2003 ved alle helsestasjonene i Trondheim. Tiltakene videreføres ved alle helsestasjonene og pågår fortsatt. Tiltakene utvides fra og med 1. januar 2005 med utdeling av en bamse til alle foreldre til nyfødte. Bamsen har påskriften «Hold på meg». Tiltakene i barnehagene ble i 2004 besluttet innført som en del av barnehagenes internkontroll, og dette følges opp i 2005.

 

Skaderegisteret ved St. Olavs Hospital ble lagt ned 31.12.2004. Da hadde man registrert i databasen skjemaene til og med 30. juni 2004. Skjemaene for perioden fra 1. juli til og med 31.12.2004 er foreløpig arkivert.

 

Effekt av forebyggingen blir dokumentert ved å sammenligne en kontrollgruppe fra perioden fra 1. januar 2000 til intervensjonen startet i oktober 2003 med en intervensjonsgruppe som etableres fra og med oktober 2003. De første månedene var det en betydelig nedgang i ulykker med moderate og alvorlige skader blant barn i alderen 0-2 år i Trondheim. I de fire første månedene av 2004 var det derimot en viss økning i ulykkene sammenlignet med før intervensjonen, mens mai og juni 2004 hadde nedgang i ulykker med moderat og alvorlige skader blant de yngste barna. Perioden fra oktober 2003 til og med juni 2004 er for kort periode til å studere effekt av tiltakene. De store svingningene i antall moderat og alvorlige skader tyder på at det er av betydning å følge opp med f.eks. kvartalsvis rapportering av ulykker med tilbakemelding til aktørene om både positive og negative trender sammen med en kort beskrivelse av de ulykkene man ønsker å forebygge.

 

I løpet av 2005 vil Trondheim kommune overta ansvar for legevakten og kommunen planlegger sammen med Sosial- og Helsedirektoratet å ta i bruk et tilsvarende skaderegistreringssystem i løpet av 2005 som det nye nasjonale skaderegistreringssystemet som kommer fra 1. januar 2006. Kommunen kan allerede fra høsten 2005 være i gang med det nytt skaderegistreringssystem, først i en papirversjon, og deretter så snart som mulig i en elektronisk journalbasert versjon. Institutt for Samfunnsmedisin og Trondheim kommune tar sikte på å kunne fortsette samarbeidet om tiltakene og å dokumentere effekt av forebyggingen så snart det nye skaderegisteret er tatt i bruk og det er funnet midler til å sluttføre skaderegistreringen for 2004 i det gamle skaderegistreringssystemet. Det tas sikt på å fullføre evalueringen og resultatene søkes publisert.

Prosjektleder/forsker

Roar Johnsen

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Skadeforebygging i Trondheim
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
SINTEF Unimed v/ Institutt for Samfunnsmedisinske fag ved NTNU
Beløp Bevilget
2003: kr 550 000, 2004: kr 550 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
01.02.2005
Status
Avsluttet