Skeive perspektiv på eldreomsorg

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Internasjonale studier viser at eldre lesbiske, homofile, bifile og transpersoners livsløpserfaringer sterkt påvirker levekår, helsetilstand og behov av eldreomsorg. I dag er ca 7000 LHBT-personer brukere av eldreomsorg i Norge. Å få positiv bekreftelse på hvem en er, sin livshistorie og nære relasjoner og slippe uro for å møtes negativt er sentralt for god omsorg. Eldre skeive har færre egne barn, høyere grad av sosial isolering og er i større grad avhengig av offentlige helse- og omsorgstjenester. Å skape målrettede tiltak som bygger på norsk kunnskap er derfor avgjørende.

Målsetting

Prosjektets hovedmål er å øke kunnskapen om a) eldre skeives erfaringer som brukere av eldreomsorg, og som pårørende og b) ansatte og ledere i eldreomsorgens holdninger og kunnskap om kjønn- og seksualitetsmangfold som del av personsentrert omsorg. Dette søkes oppnådd gjennom en kartleggingsstudie.

Målgruppe

Primærmålgruppa er eldre skeive 67+ som brukere av eldreomsorg. Denne gruppa får økt tilgang til god helse som resultat av forbedret kunnskapsgrunnlag.

Antall personer i målgruppen

7000

Beskrivelse av gjennomføring

Lin Hauglund, sekretariatsleder, Foreningen FRI, fungerer som prosjektkoordinator. Foreningen FRI har lang erfaring med å koordinere prosjekt fra Extrastiftelsen. Janne Bromseth, PhD, faglig leder i Skeiv kunnskap, FRI OA, er prosjektleder og ansvarlig forsker for begge delstudier og har lang erfaring som prosjektleder og forsker. Bromseth er kjønn- og seksualitetsforsker og har jobbet med både kvalitativ metode (intervjuer, observasjon, tekstanalyse) og spørreskjema, og har gjennomført forskningprosjekt om eldre skeives livsfortellinger og publisert rapporter og bøker om relevante tema (se CV). Styringsgruppen har et overordnet ansvar for å samordne prosessen og fungere som daglig ledelse og består av Janne Bromseth og Torunn Wibe, SFF. FRI OAs forankrede samarbeid med referansegruppen, faggruppen og SFF sikrer solide forutsetninger for gjennomførbarhet og en brukerorientert prosess. Framfor alt innebærer våre respektive nettverk god rekruttering av deltakere til begge delstudier. Både fag- og referansegruppen bidrar med innspill i alle deler av arbeidet med kartleggingen, fra rekruttering av deltakere, gjennomføring av intervjuer og spørreskjema, analyser av materialet og utforming av rapport.

Fremdriftsplan

Kartleggingsstudien planlegges gjennomført under en periode på to år med 50% betalt arbeidsinnsats. Under år 1 forberedes og gjennomføres delstudie 1, mens delstudie 2 primært gjennomføres i prosjektår 2. Analysene sammenstilles i siste halvdel av 2020 i en felles trykt og digital rapport og presenteres i form av et lanseringsseminar. Referansegruppe og faggruppe er involvert i alle deler av prosessen med kartleggingen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport Skeive perspektiv på eldreomsorg, PDF.pdf

Prosjektleder/forsker

Janne Christine Haugnes Bromseth

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Skeive perspektiv på eldreomsorg
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Beløp Bevilget
2019: kr 899 250
Startdato
15.03.2019
Sluttdato
31.10.2022
Status
Under gjennomføring