Ski er livskvalitet

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”Ski er livskvalitet” er en oppfølger fra et tidigere prosjekt ”Langrenn for alle”, hvor Norges Skiforbund har hatt fokus på målgruppen syns og bevegelseshemmede innen både langrenn og alpint. Hovedmålsettingen til prosjektet var foruten å rekruttere flere syns og bevegelseshemmede til idretten og få en bedre forankring regionalt og lokalt.

Rekruttering har blitt gjort gjennom miljøsamlinger, hvor det totalt er arrangert 16 miljøsamlinger rundt om i landet, totalt har det vært 173 deltakere på disse til sammen.
Vi har også avholdt Sommerskiskolen 3 ganger og det samlede deltakerantallet her har vært 37 utøvere, ledsagere kommer i tillegg. Det har blitt utviklet kurs med tanke på å skape rekruttering av trenere/ledsagere til aktivitet for funksjonshemmede som er kjørt ut mot videregående skoler. I løpet av prosjektperioden er det kjørt 7 kurs, hvor det har totalt vært ca 390 elever. I tillegg har vi samarbeid om undervisning på grunnfag idrett på Høyskole i Lillehammer hvert år. De har fått grunnleggende opplæring i ledsaging av synshemmede og langrennspigging. Vi har her nådd ca 90 studenter.

 Vi har styrket arbeidet mot våre kretskontakter (de tillitsvalgte i kretsapparatet som har ansvar for området funksjonshemmede) gjennom å bedre opplæringen av nye kretskontakter og også kretsstyrene ved utarbeidelse av felles retningslinjer, rolle og ansvarsfordeling. 
Ved å flytte ansvaret for miljøsamlinger til krets har vi gjennom aktivitetstiltak skapt en bedre forankring regionalt. Det blir konkrete tiltak som gir resultater.
Det er også utarbeidet ”kjøreregler” med tips/råd på hvordan man på en best mulig måte kan få en forankring i klubb av enkeltmedlemmer.

Det er i løpet av prosjektperioden blitt opprettet en fast stilling i Skiforbundet som har aktivitet for funksjonshemmede som sitt fagområde.

Det vil framover bli satt fokus på ennå tettere oppfølging mot kretsleddet med å få terminfestet aktivitet med tanke på å skape forutsigbarhet. Oppfølging av enkeltutøvere mot klubb må det bli satt mer fokus på som etterarbeid av avholdte miljøsamlinger.

Det er oppstartet et samarbeid med Norges Blindeforbund og Norges Friidrettsforbund for å få flere barn og unge med en synshemming i aktivitet.
Vi har invitert NSV/hjelpemiddelsentralen til kurs i tilpassing av vinteraktivitetshjelpemidler for ski og hvordan kan vi samarbeide med fokus på best mulig tilpasset utstyr for brukeren.


 

Prosjektleder/forsker

Anne Ragnhild Kroken

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Ski er livskvalitet
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2008: kr 224 000, 2009: kr 385 000, 2010: kr 385 000
Startdato
01.04.2008
Sluttdato
01.05.2011
Status
Avsluttet