Ski TMA

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet:
NAAFs visjon er å øke livskvaliteten for alle som er berørt av astma, kols, eksem, allergi eller annen overfølsomhet. Astma er en av svært få kroniske sykdommer som stadig opplever en økende forekomst, særlig blant barn og unge. Forskning viser at årsakene i stadig sterkere grad viser seg å være knyttet til forurensning. Det er helt klart at å komme seg ut på tur og ut i naturen er av stor betydning for mennesker med astma. Det å komme seg vekk fra kilder til dårlig luft (som det er flere av i en by, enn ute i skogen, på fjellet eller i naturen generelt) er viktig og godt for personer med denne sykdommen. Mange astmatikere lever fremdeles i den tro at fysisk aktivitet er farlig, og at man for eksempel ikke kan gå på fjelltur. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

TMA står for: trening og mestring for asmatikere

2. Prosjektets målsetting:
Prosjektets målsetting er at hver deltaker får ei individuell oppgave (totalt), men det er gruppen som helhet som skal klare å oppnå sluttresultatet (teamwork) der målsettingen er 2013 km i år 2013. Antall deltakere må være mellom 15-20 stk. for å tilbakelegge disse 2013 km. Vi må sette av 10-15 skidager på ei relativt flat løype på skiarenaen i Engesetdalen. Prosjektet skal skape motivasjon og et ønske om å fortsette å gå på ski og generelt være mer ute i naturen hele året.

3. Prosjektets målgruppe:


Prosjektet vil i første rekke henvende seg til medlemmer og personer som har astma og /eller kols, og som er hjemme på dagtid.

4. Beskrivelse av gjennomføring:
Prosjektet har ei tidsramme på 10-15 skidager. Prosjektperioden skal være innafor 2-3 uker i januar-februar 2013, med samling 3-5 dager hver uke på samme skiarena Deltakerne kommer hver dag det er samling til skiarenaen og returnerer hjem etter endt samlingsdag.

Deltakerne skal få opplæring i skiteknikker (langrenn), smøreteknikker, oppvarming, hva må de ta hensyn til ved astma/kols med mer. I tilegg til teori skal de få oppfølging ute i skiløypene. Hver deltaker går en distanse hver dag og i løpet av 10-15 dager skal deltakerne til sammen gå 2013 km på ski i år 2013. Vi får bruke et område som er relativt flatt til løypelegging, slik at alle kan delta. Innenfor området er det et forsamlingshus som vi har fått leie. Der vil vi kunne gå inn å ta pauser og der blir det og servert mat.

5. Prosjektets betydning:
Med ei slik ramme, der samme personer møter opp samtidig og blir med på instruksjon og trening av det grunnleggende for å kunne prestere det som kreves på ski i dette prosjektet, vil hver skiløper kunne tilegne seg kunnskap om skigåing og erfare at opplegget vil gi de trygghet og mestring videre når de skal stå på «egne ben», og skal fortsette med det mest norske av norsk vinterkultur: SKIGÅING.

Deltakerne vil i løpet av prosjektperioden oppleve at det er trygt å mosjonere på ski selv med astma/kols. De vil forhåpentligvis fortsette med denne treningsformen også etter endt prosjektperiode. Å trene gir gevinster på alle fronter gjennom hele livet. Selv lett fysisk aktivitet er fordelaktig og meget bra for astmaen. Astma skal ikke lenger være en hindring for å mosjonere på ski. Fysisk aktivitet er positivt og en viktig del av astmabehandlingen.

6. Fremdriftsplan:

• Markedsføring av prosjektet ovenfor medlemmer + registrere interesserte deltakere –
o Tidsramme: Høst 2012
o Ansvar: Prosjektleder og regionssekretær
• Formøte for deltakere
o Tidsramme: Desember 2012
o Ansvar: Prosjektleder og prosjektgruppe
• Prosjekt gjennomføres
o Tidsramme: Januar-februar 2013
o Ansvar: Prosjektleder og prosjektgruppe
• Evaluering og rapportering
o Ansvar: Prosjektleder, prosjektgruppe og regionssekretær

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_1_0268.pdf

Sluttrapportsammendrag

NAAFs visjon er å øke livskvaliteten for alle som er berørt av astma, kols, eksem, allergi eller annen overfølsomhet. Mange astmatikere lever fremdeles i den tro at fysisk aktivitet er farlig, og at man for eksempel ikke kan gå på fjelltur. Dette ønsker vi å gjøre noe med.
Ved hjelp av midler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering har NAAF Møre og Romsdal Storlag gjennomført prosjektet Ski TMA, et skiprosjekt for personer med astma/kols. Deltakerne i Ski TMA skulle i løpet av februar/mars 2013 til sammen gå 2013 km på ski.
Vi hadde faste samlinger 3 dager i uka hvor deltakerne møttes for å gå på ski i en tilrettelagt løype som passet for alle. Deltakerne fikk også opplæring i temaene «astma/kols og fysisk aktivitet», skiteknikker (diagonalgang, dobbelttak/staking og diagonalgang med dobbelttak) og skismøring. I tillegg til undervisning og skigåing fikk deltakerne servert lunsj med muligheter for sosialt samvær og erfaringsutvekslinger.

I tillegg til de faste deltakerne ble også en barnehage og en gruppe skoleelever, hvor flere har astma, invitert til å delta noen av dagene. Noe som ble godt mottatt.

Ski TMA ble avsluttet like etter påske. Målet på 2013 km på ski ble godt gjennomført. I snitt har hver deltaker gått 310 km på ski i løpet av denne perioden.

Dette prosjektet viser at når en tilrettelegger med løype, instruksjon og oppfølging, sosialt fellesskap med et enkelt måltid og hjelp til smøring så kan en oppnå veldig gode og fremtidsrettede resultat, som hver enkelt deltaker kan bygge videre på. Deltakerne har fått oppleve mestring i forhold til astma/kols og fysisk aktivitet, i tillegg til at Ski TMA har vært med på å skape et ønske om å fortsette med å mosjonere på ski. Astma/kols er ikke lenger en hindring.

Prosjektleder/forsker

Monica Dalseth

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Ski TMA
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 40 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
30.06.2013
Status
Avsluttet