Skiglede på egne premisser

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn for prosjektet:I NIFs formålsparagraf står det nedfelt: «NIF skal jobbe for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov».» NIF sin handlingsplan for perioden 2007-2011, «En åpen og inkluderende idrett», er to av fire hovedmål følgende: «Prioritere grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene.» «Vise respekt for menneskeverdet og sikre like muligheter for vekst og utvikling.»
Vi må sikre at idrettslagene får et bredere grunnlag for være imøtekommende når mennesker med funksjonshemminger tar kontakt. I tråd med NIF sin handlingsplan, ønsker Hordaland skikrets å jobbe med denne problemstillingen i prosjektet «Skiglede på egne premisser».

2. Prosjektets målsetting er å skape skiglede blant flere funksjonshemmede og samtidig øke grunnlaget for rekruttering av funksjonshemmede til idrettslagene og gjøre idrettslagene mer i stand til å ta imot de funksjonshemmede.

3. Prosjektets målgruppe er i hovedsak mennesker med en funksjonshemming. Idrettslagene bringes med i arrangeringen av arrangementene slik at terskelen for å ta imot funksjonshemmede i deres ordinære aktivitetstilbud vil bli lavere.
4. Beskrivelse av gjennomføring. Det vil gjennomføres to lavterskelsamlinger for funksjonshemmede i året gjennom prosjektperioden, med en vintersamling på Voss i mars/april og en sommersamling i juni.

5. Prosjektets betydning. Mennesker med en funksjonshemming er mindre fysisk aktive enn mennesker uten en funksjonshemming. Gjennom disse to lavterskelarrangementene vil Hordaland Skikrets bidra til å gi funksjonshemmede en god mestringsopplevelser, og være en døråpner inn i den organiserte idretten for de som kan tenke seg et regelmessig tilbud om å stå/gå på ski.

6. Framdriftsplan. Planlegging av samlingene vil starte høsten 2011 med avtaleinngåelse av samarbeidspartnere og idrettslag samt utarbeide informasjon om samlingen. Detaljplanleggingen av skisamlingen vil starte i januar 2012 og påmelding vil bli sendt ut. Mars 2012 vil detaljplanleggingen av sommersamlingen begynne.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0141.pdf

Prosjektleder/forsker

Lars Tennebekk

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Skiglede på egne premisser
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 120 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
30.06.2013
Status
Avsluttet