Skikkelig skeiv – Ungdom med skoliose

Søknadssammendrag

Bakgrunn

De fleste som får påvist skoliose, er ungdom i en sårbar alder. Førstelinjetjenesten har lite kunnskap om skoliose, og det kan ta lang tid før man kommer inn til spesialisthelsetjenesten. Dette bidrar til at foreldre og unge googler seg frem til informasjon. Mye av det som kommer opp på disse søkene er svært subjektivt, og har ulik grad av verifisert fakta. Per nå finnes det ikke info. om skoliose samlet på et sted. Ved hjelp av filmer om skoliose ønsker SiR å samle god og kvalitativ informasjon om diagnosen på et sted, for å berolige og hjelpe unge og pårørende i en sårbar situasjon.

Målsetting

Filmene vil avskrekke ved å gi faktabasert informasjon om hva skoliose er, behandling, og hvordan leve med den. Ventetiden fra diagnose stilles til man er ferdig utredet og/eller behandlet, blir mindre belastende for ungdom og pårørende. Samarbeid med fagmiljø sikrer at info. er faglig forankret.

Målgruppe

Ungdommer som får, har og lever med skoliose og deres pårørende. Årlig får ca. 300 ungdommer påvist skoliose. Det er 30.000 med skoliose i Norge i dag.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Når skoliose blir oppdaget er det mange som opplever det følsomt å snakke om det. Til tross for at de ikke ønsker å ta det innover seg søker de informasjon om skoliose og behandlingsmetoder. I denne fasen søker de fakta. For å nå målgruppen og etterkomme informasjonsbehovet vil vi lage to faktafilmer. En film om hva skoliose er og en film om de behandlingsmetoder som brukes i dag. Dette vil være filmer som både henvender seg til ungdom 12-15 år og deres pårørende. Etterhvert som man aksepterer diagnosen ønsker en å vite hvordan andre har det og hvordan andre mestrer utfordringene knyttet til diagnosen. Slik informasjon finnes ikke tilgjengelig noe sted i dag. I "Å leve med skoliose" (6-8 min), vil vi følge skolioseungdommer hjemme, på skole og fritidsaktiviteter. Filmen skal ikke vise en falsk virkelighet eller glansbilde av hverdagen, men være oppløftende og samtidig ekte. Diagnosen er ikke bare en belastning for ungdommen, det er også en stor påkjenning for pårørende. Foreldre kan akkurat som ungdom oppleve at de er alene med sine utfordringer. Ryggforeningen får mange henvendelser fra foreldre til nydiagnostiserte. For å dekke dette behovet har vi lagt opp til en film "Å være foreldre til skolioseungdom" (6-8 min)

Fremdriftsplan

Fase 1. Oppstart, juli-aug. 22 Rekruttering ungdommer og foreldre, fagpersoner på plass. Fase 2. Utvikling, Sept. Medvirkende ungdommer og foreldre på plass. Fase 3. Alle manus og opptak ferdig, Okt.-nov. Fase 4. Postproduksjon/ ferdigstilling Nov.-des. Alle informasjonsfilmer og SoMe kampanjevideoer ferdigstilt, infopakker og nettside klare. Fase 5. Lansering januar 23 Alt materiell klart og lansert Fase 6. Sluttrapportering, juni 23

Prosjektleder/forsker

Linn Lindmo Haug

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Skikkelig skeiv – Ungdom med skoliose
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Org.ledd
Filmkonsulentene AS
Beløp Bevilget
2022: kr 979 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring