Skjebnemøter

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I tillegg til å være en utlånssentral av gratis sportsutstyr for barn arrangerer Skattkammeret en rekke aktiviteter for barn og unge som er i en sårbar situasjon. I forbindelse med dette prosjektet ønsker vi å hjelpe EMA som er en svært utsatt gruppe og som ofte blir overlatt til seg selv etter at de kommer ut fra asylmottak. St. Hanshaugen Seniorsenter har etablert et samarbeid med barnevernstjenesten i St. Hanshaugen Bydel. Dette går ut på at pensjonister (seniorer) hjelper EMA med lekser på Seniorsenteret. Det har vært ytret et ønske fra begge parter om at det er ønskelig med mer aktivitet.

Målsetting

Målsettingen for prosjektet er å integrere og aktivisere EMA gjennom seniorer og andre frivillige. I tillegg vil seniorer og andre frivillige har egennytte av prosjektet gjennom at de selv blir aktivisert, samt får lære andre kulturer å kjenne.

Målgruppe

Primær målgruppe er EMA bosatt i Oslo, men vi anser også seniorene som en del av målgruppen da de også vil ha egennytte av prosjektet.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil kartlegge hvilke EMA som ønsker å delta på dette prosjektet gjennom å intervjue dem på St. Hanshaugen Eldresenter. Intervjurundene vil innebære en kartlegging av hvilke aktiviteter de ulike deltakerne ønsker seg, men også hvilke aktiviteter som er en utfordring. Vi vil forsøke å gjennomføre miks av dette. Det er viktig med tanke på integreringsperspektivet at EMA lærer å mestre aktiviteter som er vanlig i Norge, men samtidig må aktivitetene være motiverende og spennende for deltakerne. Videre vil vi gå i en dialog med seniorene og øvrige frivillige for å komme fram til aktuelle og gjennomførbare aktiviteter. Administrativt: leder av Skattkammeret vil være ansvarlig for planlegging, tilrettelegging og utførelse av det ulike aktivitetene. Dette vil gjøres i samarbeid med leder av Barnevernstjenesten i St. Hanshaugen Bydel og leder av St. Hanshaugen Seniorsenter. Vi vil kontinuerlig evaluere prosjektet og gjøre tilpasninger deretter.

Fremdriftsplan

01.01.18-31.01.18: -Rekruttere deltakere – Kartlegging av deltakernes behov, forutsetninger og forventninger. – Kartlegge aktuelle aktiviteter og mulige destinasjoner – Rekruttere og kvalitetssikre frivillige – Kurs dersom aktivitetene krever det 01.02.18-31.12.18: Gjennomføring av aktiviteter, kontinuerlig evaluering. 31.06.18: Evaluering sammen med deltakerne og frivillige. 31.12.18: Sluttevaluering og vurdere mulighetene for videreføring

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport EMA.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristian Randen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Skjebnemøter
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2018: kr 220 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
16.12.2018
Status
Avsluttet