SkjermSprek – et verktøy for mindre skjermtid og mer fysisk aktivitet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

120

Fremdriftsplan

#. Aktivitet. Beskrivelse. Ansvarlig. Frist (mnd.). Studio X = SX Mental Helse = MH Finansiering, se 3.3.2. Opprettelse av referansegruppe med MH+3-4 representanter for målgruppen. C3. Sept/Okt. Rekruttering av deltakere. Fullfinansiert: 1 gruppe fra hver av Agder, Vestland og Oslo/Viken + ev. "private" frivillige. Minsteløsning: 1 gruppe à 20 (m/+20 foresatte) fra ett sted. C3. Sept/Okt. Fullfinansiert: Utvikle kode som kan logge skjermtid på mobil, samt puls/PAI, søvn og GPS-forflytning mot integrert pulsklokke. SX. Nov. (Minsteløsning: ikke PAI, men pulskode vi lager selv; ikke GPS-tracking). Fullfinansiert: Utvikle Chromecast-kode som kan logge skjermtid på TV i tillegg. Kanskje også app for nettbrett. SX. Nov. Deltakere bruker utstyret i 2 uker. SX. Nov. Analyse av sensoriske data. HiØ+C3 m/SX. Nov. Intervju á 1 t pr. deltaker/foresatt for å bli kjent, lære hvordan deltakernes hverdag ser ut, samt refleksjon/erfaring fra pre-test. Påfølgende analyse av intervju. (=Pre-test). HiØ+C3. Nov-Des. Workshop – starte utvikle app basert på intervju+data+innspill fra referansegruppe + rådgivere. SX+C3. Des. Lansering av prototype til deltakere. Deltakere tester ut i flere runder med bruk, tilbakemeldinger/intervju, samt sensorisk datafangst og analyse. Gjentatte workshops m/innspill fra referansegruppe + rådgivere. Forbedring av app, nye looper med bruk/uttesting, innspill og workshops. SX + C3. Feb-Apr. Intervju alle deltakere á 1 t. Analyse. (Post-test) HiØ+C3. Apr. Analyse av sensoriske data fra siste runde med bruk. HiØ+C3. Mai. Sammenligne/analyse pre- og post-test. HiØ+C3. Mai. Brukt utstyr tilbys solgt til deltakere + tilbud om abo. på prototype-app. C3. Mai. Sluttrapport + økonomi skrives. Forskningsdata deles. C3 leder/SX/HiØ/MH. Juni

Prosjektleder/forsker

Kristoffer Løset Øpstad

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
SkjermSprek – et verktøy for mindre skjermtid og mer fysisk aktivitet
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2023: kr 228 000, 2024: kr 172 000
Startdato
18.09.2023
Sluttdato
14.06.2024
Status
Under gjennomføring