SKOLER PÅ VENT-En verktøykasse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Når en ny skole tas i bruk, vil denne straks innlemmes i kommunens overordnede vedlikeholdsplan og det utarbeides egen driftsplan for det enkelte skoleanlegg. Når det gjelder skoler som skal rives, rehabiliteres eller der framtiden er uavklart, er det bare høyst nødvendig vedlikehold som blir utført, og dette er først og fremst avbøtende tiltak samt organisatoriske grep. Planlagt vedlikehold tones ned, slik at det kun gjennomføres akutte vedlikeholdstiltak når det er nødvendig. Det er ikke uvanlig at skoler som står på vent er i bruk i 10-15 år, noen kan være i bruk i nærmere 20 år.

Målsetting

Målet med prosjektet er å finne enkle og effektive tiltak for bedring av inneklimaet i skoler som er satt på vent fordi bygningen skal rehabiliteres eller rives og erstattes med nybygg eller det er usikkerhet om virksomheten skal videreføres eller nedlegges.

Målgruppe

Barn, ansatte og driftspersonell i skoler som er satt på vent fordi bygningen skal rehabiliteres eller rives og erstattes med nybygg.

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

I dette prosjektet skal vi gjennomføre en kartlegging og metodeutvikling basert på erfaringer fra 3 skoler i Trondheim kommune i nært samarbeid med NAAF. Målet med prosjektet er å finne enkle og effektive inneklimatiltak for bedring av inneklimaet i skoler som er satt på vent. – Undersøke status på inneklima i de ulike skolene vi skal studere, gjennom inneklimamålinger, spørreundersøkelse og oppfølgingsintervjuer med lærere, ansatte, driftspersonell og ledere – Undersøke hvordan inneklima påvirker barns helse, også gjennom spørreundersøkelsen og oppfølgingsintervjuer med elever, foreldre og helsesøstre – Iverksette enkle tiltak for å forbedre inneklima – Utvikle en "verktøykasse" med anbefalinger til byggeier og skoleledere slik at de kan iverksette tiltak for å bedre inneklima å redusere problemomfanget i skoler som står foran sanering eller større rehabilitering – Utvikle prosedyrer og sjekklister i samarbeid med NAAF som kan innarbeides i skolens internkontrollsystem – Etterprøve tiltakene ved å måle effekten på inneklima. Gjenta spørreundersøkelse og oppfølgingsintervjuer – Vurdere overføring av kunnskap om rutiner og systemer til bruk i nye skoler

Fremdriftsplan

Prosjektet, som er i samarbeid med NAAF, har en varighet på 3 år, 01.08.2018- 01.08.2021 og består av 4 arbeidspakker: AP1 Oversikt over forhold mellom inneklima, helse og læring – høst og vinter 2018/2019 AP 2 Undersøke brukerperspektivet – 2018 AP 3 Utvikle og implementere effektive inneklimatiltak og formidlingsverktøy AP4 Analysere og formidle resultater

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport og vedleggsrapport samlet.pdf

Prosjektleder/forsker

Solvår Wågø

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
SKOLER PÅ VENT-En verktøykasse
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
SINTEF Byggforsk, NTNU (Universitet) og 3 kommunale enheter i Trondheim kommune
Beløp Bevilget
2018: kr 533 000, 2019: kr 533 000, 2020: kr 534 000
Startdato
01.10.2018
Sluttdato
01.08.2021
Status
Under gjennomføring