Skøyteløp for utviklingshemmede fase 2

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Trondheim kortbaneklubb har etablert et treningstilbud på skøyter for utviklingshemmede og andre med behov for tilrettelagt aktivitet. Prosjektet startet opp i 2015 med støtte fra Extrastiftelsen og har nå 14 deltakere, en fast trener og ukentlige treninger både sommer og vinter. Vi har investert i nødvendig utstyr for ca 20 deltakere, men vi har behov for å styrke trenerressursene og kompetansen. Vi har en lønnet trener som er finansiert til og med juni 2017. For å sikre kvaliteten og videreføring av tilbudet ønsker vi å utdanne 2-3 trenere til slik at vi kan ta imot flere deltakere.

Målsetting

Å styrke kvaliteten på tilbudet vårt og sikre langsiktig drift gjennom kompetanseutvikling og styrking av trenerressurser.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er trenere for vårt tilbud til utviklingshemmede og andre med behov for tilrettelagt fysisk aktivitet i Trondheimsområdet.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å styrke kompetansen til vår eksisterende trener og rekruttere 2-3 personer som utdannes som trenere for å vår treningsgruppe. Utdanning skal skje dels ved at de deltar på ordinære treninger, dels som veiledning med eksisterende trener og dels ved studiebesøk og kurs. Vi ønsker å utnytte vårt samarbeid med Oppegård IL som har mye erfaring og kompetanse på området. Vi vil også benytte kurstilbud fra særforbund/NIF/kretser.

Fremdriftsplan

Prosjektet starter med rekruttering av kandidater i juli 2017. Kartlegge kandidatenes kompetanse og erfaring – individuelle utdanningsplaner. Deltakelse på sommertreninger høsten 2017. Deltakelse på klubbens sommerleir i august 2017 – skøyteteknikk. Kursing i trenerrolle basert på ordinære trenerkurs i regi særforbund. Kurs om målgruppe utviklingshemmede i regi NIF/kretser. Fremdrift og måloppnåelse vil evalueres av klubbens styre i juni 2018.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet har vært gjennomført som en del av TKKs ordinære treningstilbud. Treningsgruppen har deltatt på stevner og sosiale arrangement sammen med resten av klubbens utøvere. Klubben har en fast hovedtrener for gruppen. Vi rekrutterte 2 personer med skøytebakgrunn (fra kunstløp) og 1 person fra idrettslinje fra VGS som planla utdanning innen sosialt arbeid. Kurs og utdanning: Kandidatene ble med på sommertreninger i 2017 for å bli kjent med deltakerne. Deretter var de med på klubbens sommerleir hvor de fikk en innføring i grunnleggende teknikk og øvelser fra gruppens hovedtrener. Vi har hatt 2-3 trenere på isen på alle økter i perioden – det har gitt god læring for de nye trenerene. Alle trenere har også hatt hovedansvar for å planlegge og gjennomføre enkelttreninger. Trenerteamet deltok også på kurs i tilrettelegging av paraidrett for barn og unge med funksjonsnedsettelser i regi av Norges idrettsforbund og Sør-Trøndelag idrettskrets. Hovedtrener har tatt trener 1-kurs i regi Norges Skøyteforbund i perioden. Hovedtrener har deltatt som assistent for nederlandsk barnetrener på leir i Bærum i regi Asker skøyteklubb.

Antall personer i målgruppen

4

Oppsummering

Vi vil jobbe for å beholde og videreutvikle eksisterende trenerteam. Kompetanseheving skal fortsette i samarbeid med trenere og deltakere/foresatte. Vi ønsker å videreføre ordningen med flere trenere på isen og styrke den individuelle oppfølgingen av alle deltakere. Målet er at de som ønsker å satse mot Special Olympics skal få den støtten de trenger fra klubben. Klubben vurderer også å utvide målgruppen til å omfatte personer med funksjonshemming som krever spesielt utstyr (kjelke).

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_TKK_2018.pdf

Prosjektleder/forsker

Frode Midjo

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Skøyteløp for utviklingshemmede fase 2
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 60 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.07.2018
Status
Avsluttet