Skyting for alle

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn til at Stavanger helsesportslag, Skyttergruppen vil sette i gang et prosjekt for å anskaffe elektroniske skiver. Vi er en skyttergruppe der medlemmene har en eller annen form for funksjonshemming. Vi disponerer en 10-meters skytehall for luftvåpen 7 dager i uken,som har 7manuelle skivetrekk,disse begynner å bli veldig slitte og gamle. Hallen er den som er best tilrettelagt for bevegelses- og synshemmede på sør-vestlandet.(toalett, adkomst, konstant temperatur, parkering og utforming av skytebord). Vi opplever at vi får kontakt med potensielle nye skyttere som ikke får begynt å skyte på grunn av problemer med å få tak i assistenter til å betjene skivetrekkene/ bytte blink. Vi ønsker å anskaffe elektroniske skiver (blinker) slik at nye og eksisterende medlemmer kan klare seg mest mulig selvstendig. Med elektroniske skiver kan selv sterkt funksjonshemmede klare å skyte tilnærmet selvstendig.
2.Prosjektets målsetting er å gi flere funksjonshemmede mulighet til å delta i skytesporten.Med dette forebyggende tiltaket vil opplevelsen av aktiviteten fremme aktivitet ved at ledere og trenere kan bidra i andre roller enn bare å være skive skiftere. De kan konsentrere seg om å skape aktivitet, kvalitet og sosialt samvær.
3.Prosjektets målgruppe er personer med en funksjonshemming (bevegelse og syn) i alle aldersgrupper.Skyting er en aktivitet nesten alle funksjonshemmede kan drive med.
4.Prosjektets betydning er at flest mulig med en funksjonshemming (bevegelse og syn) skal kunne delta i aktiviteten skyting. Og dermed bryte en isolert tilværelse.Bidra til økt aktivitet blant funksjonshemmede.
5.Framdriftsplan: Dagens bane med syv standplasser, all mulig infrastruktur på plass for bevegelseshemmede, er tilrettelagt med 4 komplette sett til svaksynte/blinde skyting.(Rifler + Lydsikter).
Oppkoblingen av banen er et omfattende arbeid som krever spesiell kompetanse, vedlikeholds kompetanse derimot innehar klubben

allerede.Det er leverandøren av de elektroniske skivene som håndterer oppkobling og kabling og underviser eierne i drift og vedlikehold. De stiller også med 24 times driftssupport.
For å drive hele anlegget må det skaffes tilveie 2 stk kraftige PC’er+programvare. Dette innehar ikke klubben pr i dag. Resultatene vises på skjermer, men printes også ut for å gi skytteren et skytekort etterpå. Derfor er det behov for en laserprinter. Resultatene vises også mens skytteren skyter, av

den grunn trengs også en prosjektor, slik at de som er i oppholdsrommet kan følge med hvordan skytteren skyter skudd for skudd. Når prosjektet er over vil det gi de funksjonshemmede skytterene et meget godt skytetilbud/anlegg i mange ti år fremover i tid.
Klubben søker også om støtte til regnskap og revisor utgifter prosjektet vil påføre klubben.
På forhånd takk!!!!

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektleder ble syk samtidig som sluttrapport skulle leveres i 2011 og døde seinere. Derfor har det vært vanskelig å hente inn en utførlig sluttrapport. Skyttergruppen i Stavanger Helsesportlag rapporterer at de gjennom prosjektet ble kjøpt inn elektroniske skyte skiver, monitorer, pc og projektor. En bane med plass til syv skytere som kan trene samtidig er etablert i Siddis Stova på Hafrsfjord. Helsesportlaget består av 20 medlemmer, med forskjellige type handicapp. De møtes en gang i uka og trener sammen. Skyterene på Siddis Stova har fått et meget godt skytetilbud og et anlegg som vil fungere i mange ti år fremover tid. Anlegget brukes av så vel funksjonsfriske som funksjonshemmede.

Prosjektleder/forsker

Ole-Kristian Pedersen

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Skyting for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2010: kr 230 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet